Bir veda daima hazindir.
Ve mukaddestir.
Ölüm gibi.
Dönüşü yoksa tabii.
Hangi vedanın dönüşü var?
Gelen daima başkasıdır.
Yaralı veya yaralayan…

Cemil Meriç