Gönül incitme amacında olan bir kimsenin cezası, sonunda ağlamaktır…
Gönül incitmeye heves etme ! Allah'ın hoşnutsuzluğunu kazanma…

Hz.Feridüddin Attar {k.s}