Gönül incitme amacında olan bir kimsenin cezası, sonunda ağlamaktır…

Gönül incitmeye heves etme ! Allah'ın hoşnutsuzluğunu kazanma…


Hz.Feridüddin Attar {k.s}