Hüzünlü insan,
Saklı bir inci ve korunan bir Sırdır…
Ancak; Onun gibi olan tanır ve değerini bilir…


Muhyiddin-i Arabî