Dışına bakılarak iç yüzü okunmaz insanın,

Mektupta neler olduğunu ancak yazan bilir...


Sadi Şirazi