“Zikir çekilmezse kalbe Allah’ın nuru gelmez.
Ya ne gelir?
Şeytanın vesvesesi gelir ve Allah’ı unutturuncaya kadar (vesvese) devam eder.”


Gavs-ı Sânî Kuddise Sirruh