O erler ki, gönül fezasındalar
Toprakta sürünme ezasındalar
Ne cennet tasası ve ne cehennem
Sadece Allah'ın rızasındalar


Necip Fazıl