"Biz âvâm kalabalığı ile şâd olmayız;
Lâkin bir gönül ehli gördük mü, neşemiz artar."


Hasan-ı Basri Hz.