“Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir.”Abdülkâdir Geylânî