“Herkese şefkat gözüyle bak, kimseyi tahkir ve hakir görme.


Kimseden hiçbir şey talep etme ve


Hizmetin için kimseye emretme.


Giyeceğin sade, sermayen din ilmi, evin de mescid olsun.”


Şah-ı Nakşibend k.s