Her söz sâdir olduğu kalbin kisvesine bürünmüş hâlde ortaya çıkar.

Muhyiddin Arabi.