Can saatini Rahman, ezelde kuruvermiş.
Bir gün göreceksin ki o saat duruvermiş…


N.Fazıl Kısakürek