Hiçbir şey kadar güzel bir şey var mı?

Varsa ver bir lokma. Şu saatte. Hiçbir şey ölüm gibi güzeldir…

Sait Faik Abasıyanık