Hangi söz teselli eder ki;

gözyaşlarını,
Gönül yıkılmışsa, söz yorulmuşsa,
insanlık kırılmışsa…Şerif Yusuf