Ayrılık, her ne kadar ümidin belini kırsa,

ıztıraplar, cefâlar, isteklerin, emellerin ellerini bağlasa da,

Allah sevgisi ile mest olan âşıkın gönlü, ümitsizliğe düşmez,

Hak’tan ümidini kesmez.

İnsanlar, uğrunda çaba gösterdikleri her şeye ulaşırlar.


Hz.Mevlânâ