Günlerin çıkrığında tutuşmuş gül konuşur

Yokluğun dallarında garip bülbül konuşur
Susar sonsuzluklarda sabrın uhrevî dili
Her şey susar en sonunda tahammül konuşur
...........
Yaşar Bayar