Acı söz tatlı bir dille güzel ve hoş gelir.
Diken gül bahçesinden dolayı gönül çekici olur.


Hz. Mevlâna ks