Sen kendi yokluğunu O’na sunarsan,

O da Kendi varlığını sana ihsan eder. . .


Ebû Hasan Harakânî