Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, Eleştirin;

Basit bir adamı dost edinmek isterseniz, Methedin...

(S. Şirazi)