''Ne halimi arz etmeye cür'et edebiliyorum
Ne de feryat etmeye takatim var
Ne vuslat umudu için gayrete geliyorum
Ne de ayrılığa güç yetirebiliyorum..''

İSKENDER PALA