Güzel olan ne çok şey kaybettik.
Sokakta oyunları,
vefalı komşuları
ve yaraya merhem olan o eski insanları..

Uğur Gökbulut