Varlıkların Düzeni


Rasulullah Efendimiz( s.a.v) buyurdular.

;Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır;

Ey ilahi sırların talibi! Allah Teala ilk önce aklı yarattı,gel dedi, geldi, git dedi
gitti, konuş dedi, konuştu, sus dedi sustu. Hak Teala buyurdu ki :İzzetim ve celalim
hakkı için, bana, senden sevgili bir kul yaratmadım ve sana sabırdan üstün bir şey vermedim.

Nakledildiğine göre Hz. Ali r.a şöyle demiştir :Hak Teala aklı, gizli bir nurdan yarattı. Önceleri
o, Allah'ın ilminden mahsun idi, açığa çıkarmayı diledi. İlmi, aklın nefsine koydu, ruhuna fehmi/anlayışı
koydu, başına zühdü, gözlerine hayatı, diline hikmeti, kulağına haberi, kalbine şefkati, yerleştirdi.
Himmetine rahmetini ve içine de sabrı koyup bu şekilde kemalat ile aklı süsledi. Aklın nuru ruhanidir;
makamı gönülde, sırrın yanındadır. Sırrın meyli sürekli olarak yücelikleredir, ama aklın, kendi zatından
yükseğe meyli yoktur.Zaman gelir dünyaya meyleder, zaman olur ahirete meyleder.

Nakledildiğine göre Allah Teala akla şöyle hitap etti; Önüne bak! Akıl, önüne bakınca hoş ve güzel bir
şey gördü ve ona sordu; Sen kimsin? O nesne cevap verdi; Senin bensiz olamayacağın varlığım
Akıl tekrar sordu; Adın nedir? O dedi ki; Adım Tevfik/ başarıdır.

Envarü'l Aşıkın Yazıcıoğlu Ahmet Bican