Yokluğunuzdan korkacak insanlar biriktirin
Diğerleri her An gidicidir.Behçet Aysan...