Siz birleşeceksiniz, biz bölüneceğiz; Yok ya! – Hüseyin Yahya CEVHER | Halk Haber


Ukrayna geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’yle ekonomik işbirliği anlaşmasını askıya aldı. Hemen akabinde bir anda onbinlerce kişi Ukrayna hükümeti aleyhinde gösterilere başladı. Göstericiler Ukrayna yönetiminin AB ile anlaşmamasını, hatta AB’ye girmemesini eleştiriyordu. Şu anda gösterilerden herhangi bir iz yok çünkü Ukrayna Dışişleri Bakanı Leonid Kojara yaptığı bir açıklama ile AB ile görüşmelerin yeniden başlayacağını açıkladı.


Bize ne Ukrayna’dan ne yaparlarsa yapsınlar diyenler olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus tek millet olan küfrün sürekli birleşmek istemesine rağmen, İslam ümmetini ve mustazaf halkları sürekli birbirine düşürüp ayırmak istemesidir.


1699 yılındaki Karlofça anlaşması ile Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetti. 1699′da başlayan süreç 1923′te noktalandı. Osmanlı Devleti parçalandıktan ve yıkıldıktan sonra topraklarında kurulan devletlere baktığımız zaman 60′dan fazla devletin kurulduğunu görürüz. İşte bu bile yaklaşık 200 devletli dünyamızın üçte birini tek başına kontrol eden bir İslami yapının (Osmanlı Devleti’nin de eksikleri mevcuttur, burada vurgulanmak istenen Batı’ya karşı tek yumruk olarak durmasıdır.) nasıl hazin bir şekilde dağıtıldığını bize göstermektedir.


İşin üzücü yanı emperyalistler, İslam düşmanları, Küfür Cephesi, Müstekbirler, Küresel Siyonizm veya adına ne diyorsanız bizleri bu kadar bölüp parçaladığı halde durulmamış halen daha bölmeye, parçalamaya ve yutmaya devam etmektedir.


1528 yılında kurulan ve 1858 yılında yıkılan Babür İmparatorluğu bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’ı kapsamakta iken İngilizler tarafından parça pinçik edilerek hem halklara İslami altyapısı unutturulmuş hem de türlü zulümlerle bölge halkı iyice sindirilmiştir.


Kore yarımadasındaki asırlık Kore Devleti emperyalistlerin plan ve programları ile 3 milyon kişinin öldüğü kanlı bir savaş ile ikiye bölündü. Günümüzde halen küçücük Kore yarımadasında iki devlet bulunmaktadır. Oysa asırlarca beraber yaşamış Koreler birleşerek ortak hareket etse yaklaşık 100 milyonluk nüfusu ile bölgede emperyalistlere karşı güçlü bir nokta olabilirdi.


9 Temmuz 2011 gününe kadar Afrika kıtasının toprak bakımından en büyük ülkesi Sudan idi. 22 yıl süren bir iç savaş sonucunda bölgenin büyük gücü Sudan’ın güneyi güya referandumla kendisinden kopartılmıştır. Günümüzde de ülkenin Darfur bölgesi kopartılarak Sudan en büyük devletlerden biri iken yalandan bir devlet haline getirilmek istenmektedir.


Küresel Siyonizm ve Emperyalizm’in dünya üzerinde bölmeye çalıştığı devletlerin isimleri yazsak yazımız okunmaz bir hal alabilir yukarıdaki örnekler en acı olan bölünme durumlarıdır. Peki bizim bölünmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapanlar neden birleşiyor?


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Yani an itibariyle bölünse dünyadaki ülke sayısında yüzde 25 artış olur ama bir arada bulunuyorlar. Neden ayrılmıyorlar?


Avrupa Birliği (AB), yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur. 500 milyondan fazla nüfusa sahiptir. Neden ayrılmıyorlar?


1949 yılında Doğu ve Batı olmak üzere iki bölünen Almanya yeniden 1990 yılında birleşmiştir. Şu anda da Avrupa Birliği içerisinde yer almaktadır. Neden birleştiler ki ayrılmak güzel değil mi?


Gelinen bu nokta halen ülkemizin, vatanımızın bölünmesi isteyenlere soruyorum. Bölünme ne işe yarayacak? Bölünmemizi kim istiyor? Bölündüğümüz zaman kim nasıl bir kar elde edecek? Örneğin şu anda sanki Kürt halkının ülkemizden ayrılmak istediği şeklinde bir hava oluşturulmaya çalışıyor. Diyelim ki bölündük ve Kürdistan kuruldu. Bu Kürdistan’ın denizlere erişimi olacak mı? Şu anda Kürt halkı İskenderun’dan, Hopa’ya tüm denizlerden faydalanırken; o zaman pasaportsuz, vizesiz nasıl ulaşacak denizlere?


Her aklı selim insanın vermesi gereken tepki;
Siz birleşeceksiniz, biz bölüneceğiz; Yok ya!
demektir. Ayrılmak için değil Birleşmek için Birleşik İslam Cumhuriyetleri için çalışmak gerekir.


Vesselam.Alıntıdır. Kaynak: Siz birleşeceksiniz, biz bölüneceğiz; Yok ya! – Hüseyin Yahya CEVHER | Halk Haber