Duamız neden kabul olmuyor?

Bir gün İbrahim b. Edhem’e (k.s),
- Dua ediyoruz ama neden kabul olmuyor, diye sorduklarında şu cevabı verdi:
- Şu sebeplerden dolayı duanız kabul olmuyor:
• Cenâb-ı Hakk’ı bilirsiniz, fakat emir ve yasaklarını yerine getirmezsiniz.
• Hz. Peygamber’i [sallallahu aleyhi vesellem] bilirsiniz ama ona uymazsınız.
• Kur’an’ı okursunuz ama onunla amel etmezsiniz.
• Allah Teâlâ’nın nimetlerini yersiniz ama şükretmezsiniz.
• Cenneti bilirsiniz, ona talip olmazsınız.
• Cehennem var dersiniz, ondan korkup sakınmazsınız.
• Şeytanın size düşman olduğunu bilirsiniz ama siz ona düşman olmazsınız.
• Ölüm var dersiniz, ancak onun için hazırlanmazsınız.
• Anne baba ve ölülerinizi kendi elinizle kabre koyarsınız, fakat ibret almazsınız.
• Kendi kusurlarınıza bakmıyor, başkalarının kusurlarıyla uğraşıyorsunuz. Peki, nasıl duanız kabul olunsun?