"vay ki gençtim

ölümle paslanmış buldum sesimi. "