Belki aşkımdan bir sır sizin aynanıza düşerdi...


Sevmek, tek taraflı bir duygudur Yani, seven o sevginin eksi ve artı değerleri içerisinde bir dünyada yaşayabilir Fakat sevilen çok kere bu sevgiden habersizdir veya sevginin değerini ölçemez Ben kati olarak inanıyorum ki, Kays isimli Mecnun, Leyla;nın kendisini sevdiğini bilemiyordu, bilemezdi de Çünkü Mecnun;un elinde Leyla;nın sevgisini ölçecek bir şey yok Hatta Leyla beni seviyormuş diye dudak büker Böylece Mecnunun aşkı Mecnun;da kalır

Belki aşkımdan bir sır sizin aynanıza düşerdi...
Bana göre gerçek manada sevmek veya aşk, Allahı sevmektir Allahı sevenleri sevmektir, Allahın sevdiklerini sevmektir Böylece aşkımız bütün boyutlarıyla ortaya çıkar
Her sevgi insanı mutlaka harekete geçirir Bu hareket sevgimizin ışığı altında olmalıdır Yani, hareketimiz sevgimize muhalif düşmemelidir Allahı sevebilmenin, her mümine nasip olmadığını defalarca gördüm Allahı seviyorum demek kolaydır

Hatta bu sevgiyi ileriye götürüp Allaha kurban olayım diyene de çok şahit oldum O insanlar Allah için günahlarını teker teker terk edemiyorsa, günahları terk etmenin organik rahatsızlığıyla kıvranmıyorsa, sevgilisi için yanmıyor demektir
Mesela; şehevi duyguların bedenimizi istila ettiği bir zamanda bu yolda karşımıza çıkan fırsatı Allah aşkı için kullanmayıp kıvranarak, yanarak helal dahilinde kalmak, Allah aşkının açık bir ispatıdır


Kalp doyar, ruh sakinleşir Senin için Rabbim diyerek büyük günahlardan çekilmek Allah aşkının en açık alametidir Burada seven, sevgilisine itaat ederek aşkını ispatlamıştır Sevgi tamamen manevidir, ruha aittir Sevginin alametini organlarda görsek de, organlar ruh kadar sağlam bir esasa dayanmaz Organlar mevsimden mevsime girerken, aşk en soğuk günlerde bile insanı yakar Her duygu gibi aşkı da yönlendirmek insanın beynine düşer Beyin kendi aşkını kendi idare etmezse o insan Mecnun olur Âşık bir renk gibi diğer renge karışıp, yepyeni bir dekor ortaya koymak ister Aşkın dereceleri vardır Aşk öğrenilmez, yaşanır

Allah sevgisini anladığım gün Ya Rab beni affet diye yalvardım dedim ki Allahım sana layık bir kul olamamışım, beni affet! O anda kazasını kılacağım namazlar, ruhumda yara gibi sızladı Çünkü bu aşkın sahibi namazını kazaya bırakamaz Namaza hayatta gerçek manasını verir Namaz kılanı gören birisi, bu şahıs şuurlu Müslüman diyebilmeli Ruh; bedenin, hayatın mimarı olmalı Ruh doğrudan doğruya Allahın hayat sıfatıyla irtibatlanabilir İşte gerçek vuslat budur


Bu makalede yazdığım gibi bir Müslüman olmak isterdim Ruhumu tamamen Allahın emrine vermek isterdim Bedenim taş kesilse de Ona itaatle meşgul olmalıydı Gözyaşlarım gizli gizli Onun sevdasıyla akmalıydı Görenler ne derse desin ben Ona âşık olmalıydım Aşk ağaçtaki hayattır Aşk yıldızlardaki harekettir Aşk kainattaki harekettir
Allahım, seni sevdiğim için her günah beni divane etti Mutlaka sana itaat etmeliyim, itaatimden zevk almalıyım Her ibadetim vuslat olmalı, sevgiliye kavuşmanın neşesini tatmalıyım


Hangi sevgi Allahın sevgisinin yanında ben de varım diyebilir? Hangi sevgi Allahın sevgisine sırtını dönebilir?
Herhalde bir dertli sizlere bu kadar mırıldanabilir Keşke gelip her birinizin elini tek tek öpüp, gözyaşlarımı ellerinize bıraksaydım, belki aşkımdan bir sır sizin aynanıza düşerdi


HEKİMOĞLU İSMAİL