Adem-i zade eğer bildebest adem nist,
Fark der cismi beni adem ü hayvan edebest
Çeşm bıkuşa-vübidin cümle kelamullah ra:
Ayet ayet hemeği mana-yı Kur'an edebest


Hz. Mevlana(k.s)

Tercümesi:

İnsanoğlu eğer edebten nasibi yoksa, insan değildir
İnsan oğluyla hayvan arasındaki fark edebdir
Gözünün aç da bak cümle Kemalullaha:
Kur-an'ın bütün ayetlerinin manası, edebden ibarettir.