Neler hazırladık?


Ahiret valizinin içine neler konması gerektiğine gelince… Bunları esasında hepimiz biliyoruz. İhlâsla eda edilmiş namazlar, iyilikler, cömertlik, dürüstlük, ağızdan dökülmüş güzel kelimeler, yalan bulaşmamış doğru sözler, dualar, müminlere gösterilmiş güler yüzler, tebessümler, alçakgönüllülük, şefkat…


Rabbimiz bizleri uyararak şöyle buyurmaktadır:


“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan sakının, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (Haşr, 1


“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, muhakkak ona hoş bir hayat yaşatacağız. Karşılıklarını yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz.” (Nahl, 97)


“İman edip salih amel işleyenleri, muhakkak salihler (zümresi) içine koyacağız.” (Ankebut, 9)


“İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, yaptıklarına karşılık varacakları cennet konakları vardır.” (Secde, 19)


“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete götürülürler. Oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: ‘Selam size, hoşgeldiniz! Temelli olarak buraya girin.’ derler. Onlar: ‘Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allah’a hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş!’ derler.” (Zümer, 73-74)


Allah Rasulü s.a.v. de şöyle buyurmaktadır:


“Akıllı insan, tutum ve davranışlarını kontrol ederek ahiret alemine hazırlık yapandır. Kendine hükmetmekten aciz olan kişi ise bayağı arzularının peşinden koşarak Allah’tan bir şeyler umandır.” (Tirmizî, 2459)


Bir hadis-i kudsîde de şöyle buyrulmuştur:


“Ben salih kullarıma ötelerde öyle şeyler hazırladım ki, ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de kimsenin hayaline gelmiştir” (Buharî, 849


“Ölüp de pişman olmayan yoktur; mutlaka herkes pişmanlık duyar: İyi yolda olan, hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur.” (Tirmizî, 2402).


İbn Ömer r.a.’tan:


“Rasulullah omuzlarımı yakalayıp şöyle buyurdu:


– Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol!


İbn Ömer’in kendisi de şöyle derdi:


– Akşamı ettin mi sabahı bekleme. Sabahı ettin mi de akşamı bekleme. Sağlığında hastalığın için birşeyler hazırla. Hayatından da ölümün için.” (Buharî, 6416)

Taha Yıldız Semerkand dergisi