İmam Mâlik [rahmetullahi aleyh] dünyalığa kıymet vermez, ilmiyle sadece Allah rızasını gözetirdi. Ondan nakledilen şu hikâye açıkça buna işaret eder:

Bir gün Hârûnürreşid’in huzuruna çıkmıştım.

Künyemle hitap ederek bana dedi ki:

- Ey Ebû Abdullah, buraya gelip gitmen ve çocuklarımızın senden Muvatta’yı (İmam Mâlik’in meşhur ve muteber hadis kitabı) işitip ders alması ne iyi olurdu.


Ben de,
- Allah Teâlâ emîrimizi yüceltsin, bu ilim sizden, yani Kureyş’ten çıktı. Eğer siz bunu yüceltirseniz o yücelir, eğer kıymet vermezseniz o da önemini kaybeder. İlim kimsenin ayağına gitmez, ilmin olduğu yere gidilir, dedim. Bunun üzerine Hârûnürreşid,
- Doğru diyorsun, dedikten sonra çocuklarına dönüp, “Siz de camiye gidin ve diğer insanlarla bir arada dinleyin” diye emrettiKaynak: Hâl Dili, Semerkand Yayınları.