Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz..!Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Ve siz, gaflet içinde oyalanmaktasınız.” (Necm, 60,61)

Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız.” (Buhârî, Tefsir, 5/12)

Hazret-i Mevlânâ, şu nasihatte bulunur:
“Akıllılar önceden ağlar; sonunda tebessümlere gark olurlar. Ahmaklarsa, önceden kahkahalara boğulur, sonra da başlarını taşlara vurarak ağlarlar.
Ey insan! Firâsetli olup işin sonunu başlangıçta iken gör de, cezâ gününde pişmanlık ateşiyle yanıp tutuşma!...”

İmam Gazâlî Hazretleri de şöyle bir kıssa nakleder:
Adamın biri, taşkınca gülmekte olan kardeşine:
“-Hayrola! Cehennemden kurtulacağına dâir bir haber mi aldın?” diye sorar. Kardeşinden; “-Hayır.” cevabını alınca da:
“-O hâlde nasıl (böyle) gülebiliyorsun!” der. (İhyâ, III, 288)(Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlakından)