“İnsan kendini Kelime-i Tevhid söylemeye,

‘La ilahe İllallah’ demeye alıştırmazsa,

Ölüm döşeğinde iken onu hatırlaması ve söylemesi güç olur.”


Abdülkâdir Geylânî