Ey insan! Kendi tercihimizle gelmediğimiz şu dünya âleminde gittiğimiz yol Hak yol olmalı! O yolda kalbimize ve ruhumuza mutluluklar dolmalı. Yollar çoğalsa da bizim yolumuz bir olmalı! Ayaklarımız ışıklı yollardan gitmeli. Bu kutsi yolun ışıl ışıl parıltıları üstünde hakikatin çarpıcı güzelliklerini bulmalıyız. O yolda gizemli sırlara ermeliyiz. Yükseklerde serfiraz etmeliyiz. Biz bu yolda; aşk, şevk ve heyecanla gitmeliyiz. Bu yolda, yolumuzu şaşırmaz ve kaybolmayız!

Kendimizi keşfetmeye çalışmalıyız! İşe oradan başlamalıyız. Başkasını değil. Önce kendi günahlarımızı taşlamalıyız! Gerektiğinde nefsimizi haşlamalıyız. Güneşin koruğu olgunlaştırdığı gibi biz de Hakkın ateşiyle olgunlaşmalıyız! Altın, yüksek hararette ayrışır. Yanmaktan korkmamalıyız! Yandıkça saflaşır ve altın olarak ortaya çıkarız. Ateş, hava, su ve toprak temizleyicidir. Toprağa atılan hangi tohum çıkmadı? Ocağa konan hangi yemek pişmedi? Suyun ve havanın hayat vermediği ne var? Güneş battı karanlık çöktü diye üzülmemeliyiz! Her batışın başlangıcı çıkıştır.

Güzel bir insan modeli; cesaret, sadakat, affetme, paylaşma, cömertlik, mütevazılık, adalet ve daha pek çok meziyetler ister. Bunlar insanların geneli tarafından kabul gören müşterek kavramlardır. Bir yönüyle mutlu olmanın standartlarıdır. Bu değerlere yatırım yapan herkes karlıdır. Kar miktarı hemen görülmeyebilir. Herkesin hesabına geçeceği için ileri yaşlarda faydalanacağı bir birikimi olacaktır. Bunları gözümüzde büyütmemeliyiz. Bölüp parçalamak suretiyle sonuca gidebiliriz.

Bir tabak yemek, tek tek kaşıkla bitirilir. Bir ekmek, lokmalara bölünerek yenir. Yükseklere basamaklarla çıkılır. Mesafeler adım adım tüketilir! Bölerek yaparsak başarılı oluruz. Kolaydan zora doğru gitmeliyiz! Hiçbir şey birdenbire olmaz! İyi olmanın kuralı zamana bağlıdır. Tek sözle kötü olurken, çok sözle iyi olamayız. Sözü icraatımızla doğrulamalıyız!

Vicdanımızı aklımıza rehber etmeliyiz! Aklımızı nefsimize yenik düşürmemeliyiz! Hak şeyleri tekrar etmekten usanmamalıyız! Çünkü tekrar, alışkanlık kazanmamız içindir. Bir Müslüman’ın namazda, ömür boyu Fatiha suresi okumasının sebebi nedir? Hakkı tekrar etmek çok önemlidir. Hayatımız her gün üç öğün yememize bağlanmıştır! Sürekli iyileri tekrar edersek dürüstlük kazanırız. Dürüstlük bizi toplum içinde muzaffer edasıyla gezdirir! Her türlü ayartıcı dürtülerden uzak tutar. Dürüstlüğün ücreti peşin olmayabilir. Işığı güçlenen ampul gibi zamanla çoğalır.

Nefsimizin çobanı olmalıyız. Çirkinliklerden, kötülüklerden korkmamalıyız. Çirkinlikler güzeli, kötülükler iyileri gösterir. Onlar olmasaydı, ne güzeli ne de iyiyi göremezdik, anlayamazdık. Demek ki güzelin anlaşılması çirkin ile iyinin anlaşılması kötü iledir! Rahman ve Rahim olan Rabbimiz; ne yaratmışsa çift yaratmış. Sert olmasaydı yumuşağı nasıl anlayacaktık? Nefsimizi aklımıza perde etmemeliyiz. Elimiz, merhem gibi şefkat sürmeli insanların yarasına. Tırnaklarımız pençe olmamalı insanlara. Dilimiz tatlı olmalı, yılanı deliğinden çıkartacak kadar. Ok olup kalbine saplanmamalı insanların. Ağzımız bal çanağı olmalı. Kan çanağı olmamalı!
Durmuş Göktekin