Ekonomik büyüme asgarî ücrete yansımadı
26.12.2011
DİSK-AR raporunda, 33 yıllık dönemde ekonominin sabit fiyatlarla 3,51 kat büyüdüğü, asgarî ücretin ise yüzde 6’lık gelişme ile neredeyse yerinde saydığı belirtilerek, ‘’Asgarî ücret ekonomik büyüme oranında bir artış kaydetseydi, bugün brüt 2.754 TL, net 1.973 TL ve 789,2 avro olacaktı’’ denildi.
Büyüme asgarî ücrete yansımadı Türkİye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) raporunda, 33 yıllık dönemde ekonominin sabit fiyatlarla 3,51 kat, dolar bazında yaklaşık 5 kat büyüdüğü, asgarî ücretin ise yüzde 6’lık gelişme ile neredeyse yerinde saydığı belirtilerek, ‘’Asgarî ücret ekonomik büyüme oranında bir artış kaydetseydi, bugün brüt 2.754 TL, net 1.973 TL ve 789,2 euro olacaktı’’ denildi. DİSK-AR’ın Aralık 2011 Asgarî Ücret ve Ekonomik Büyüme Raporu’nda Türkiye ekonomisinin 2009’da yüzde 4 küçüldüğü, 2010 ve 2011’de ise yüksek büyüme oranlarına ulaştığı hatırlatılarak, ancak ne kriz öncesinde ne de sonrasında ekonomik gelişmenin halka yansımadığı kaydedildi.
Bu durumun, üretilen katma değerin adil bir biçimde dağılmadığının bir göstergesi olduğu ifade edilen raporda, ‘’Asgarî ücret örneği bu açıdan son derece çarpıcıdır. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu kararlarında, enflasyon hedefleri esas alınmakta, işçilerin geçim düzeyi ihmal edilirken, ekonomik gelişme bu kararlara yansıtılmamaktadır’’ görüşü savunuldu. Verimlilikteki artışın da asgarî ücretliye yansımadığı dile getirilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
‘’2005-2010 yılları arasında krize rağmen çalışan kişi başına verimlilik yüzde 14 artarken, asgari ücret reel olarak neredeyse yerinde saymıştır. Yine 2005-2011 yılları arasında, vergi iadesi ve asgarî geçim indirimini esas alarak hesapladığımız net asgari ücrete göre, asgarî ücrette reel gelişmenin 2011 tahminleri ile birlikte sadece yüzde 4 düzeyinde kalacağı beklenirken, aynı dönem için ekonomik büyümenin yüzde 26 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu hesapla sadece 2005 yılından bu yana ekonomik büyümenin asgarî ücrete yansımamasının işçilere bedeli net 138 TL’lik gelir kaybıdır.
Bunun yanında, asgarî ücretin uzun gelişme seyrine bakıldığında 33 yıllık bir dönem için (1978 yılından bu yana) ekonomi (1977-2006 GSMH ve 2007 sonrası GSYİH) sabit fiyatlarla 3,51 kat, dolar bazında yaklaşık 5 kat büyürken, asgarî ücretin yüzde 6’lık gelişme ile neredeyse yerinde saydığı görülmektedir.’’ 2005 yılından bu yana ise asgarî ücretin yerinde saymaya devam ettiği dile getirilen raporda ‘’Hâlbuki asgari ücret ekonomik büyüme oranında bir artış kaydetseydi bugün brüt 2.754 TL, net 1973 TL ve 789,2 euro olacaktı. Komşumuz Yunanistan’da asgarî ücret brüt 876,62 avro düzeyindedir’’ ifadelerine yer verildi.
Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişmişlik İndeksine göre Türkiye’nin insanî gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 92. sırada olduğuna işaret edilen raporda, ekonomik gelişmenin, herkesin zenginleştiği, kaynakların adilce bölüşüldüğü, çevreye dost, insana yakışır bir çalışma hayatının hakim olduğu bir gelişme olması gerektiği vurgulandı. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sigortalı ücretlilerin yaklaşık yarısının asgarî ücret düzeyinde gelire sahip olduğu, bu nedenle asgarî ücret zammının aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkilediği belirtilen raporda, asgar3i ücretin, işçinin ailesi ile birlikte bütün zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde tesbit edilmesi, asgarî ücretin gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmesi ve ekonomik büyümeden pay alması gerektiği ifade edildi.