Bçg Yeni Asya’yı da fişlemiş
20.12.2011

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir tarafından kurulan ve Refahyol hükümetini devirmek için faaliyet yürüten Batı Çalışma Grubu’nu (BÇG) STK’ları isim isim fişlediği ortaya çıktı. Fişlenenler arasında Yeni Asya da var.
BÇG’nin fişledikleri arasında Yeni Asya da var Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir tarafından kurulan ve Refahyol hükümetini devirmek için faaliyet yürüten Batı Çalışma Grubu’nu (BÇG) STK’ları isim isim fişlediği ortaya çıktı. Fişlenenler arasında Yeni Asya da var.
1995-1997 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan, 1997-1998 tarihleri arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine terfi ettirilen Koramiral Aydan Erolun, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıklarının bilgisi dahilinde Sivil Toplum Kuruluşlarının araştırılması için alk komutanlıklara emir verdiği ortaya çıktı. Gizli/Kişiye gizlilik derecesi ile hazırlanan ve ivedi olduğu belirtilen emirlere Rotahaber ulaştı. Söz konusu belgelerde Koramiral Erol, Batı Çalışma Grubu faaliyetlerine yönelik olarak bazı bilgilerin derlenmesi gerektiğini belirterek, tüm dernek, vakıf, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, yüksek öğrenim kurumları, özel ve kamu tüm yurtlar, yerel televizyon, gazete, dergi ve diğer basın kuruluşları hakkında araştırma yapılmasını istiyor. Hakkında araştırma yapılması emrini sivil toplum kuruluşları ile sınırlı tutmayan Erol, önemli mevkilerdeki kişilerin özel hayatlarının araştırılmasını da istiyor. Emrin her ilde bulunan komutanlıklara yazıldığı dikkate alındığında Türkiye’de özel hayatı araştırılmadık vali, kaymakam, büyükşehir belediye başkanı, müdür, daire başkanları, il genel meclisi başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, siyasî parti il ve ilçe teşkilatları yönetim kadroları kalmamış oluyor. İstenilen bilgilerin derlenmesinde azami gizliliğe önem verilmesini isteyen Koramiral Erol, tüm bilgilerin 1 hafta içinde hazırlanarak tarafına gönderilmesini emrediyor.
YENİ ASYA’NIN İSMİ İKİ AYRI FİŞLEME BELGESİNDE
Bir hafta süren “yoğun çalışmalar” neticesinde sözde elde edilen bilgiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda toplanıyor. “İrticai faaliyet gösteren vakıflar” ve “Aşırı İslamcı unsurlar ve Vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dinî akımlar” isimleriyle iki ayrı dosyada 124 sivil toplum kuruluşu ile 47 cemaat fişleniyor. “İrticai faaliyet gösteren vakıflar” dosyasında bulunan 124 vakfın kaç ilde örgütlendiği, “Aşırı İslamcı unsurlar ve Vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dinî akımlar” dosyasında ise 47 cemaatin kime, hangi tarikat ya da gruba bağlı olduğu ve akımı açıklanıyor. “İrticai faaliyet gösteren vakıflar” başlığı altında derlenen listede 124 vakfın ismi yer alıyor. Yeni Asya Eğitim, Kültür Araştırma Vakfı da listenin 60. sırasında bulunuyor.
“Aşırı İslamcı unsurlar ve Vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dinî akımlar” başlığını taşıyan dosya ön listesindeki 47 cemaat ve tarikata ilişkin bilgiler ve hangi akıma ya da kime bağlı oldukları belirtiliyor. 46 grubta sade bilgiler yer alırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına giden belgenin 4. sırasında bulunan Haydar Baş Grubu maddesine ilginç bir not iliştirildiği görülüyor. Fişleme belgesinde Baş ile ilgili, “MİT tarafından F. Gülen’e karşı kullanılmaktadır” ifadesi yer alıyor.
Gizli/Kişiye gizlilik derecesi ile hazırlanan ve ivedi olduğu belirtilen belgelerde, “Aşırı İslamcı unsurlar ve Vakıfların bağlı bulunduğu tarikat ve dinî akımlar” başlığı verilen cemaat, tarikat, grup ya da vakıflar fişlenmiş Bu lisetenin 23. sırasında bulunan Yeni Asya Grubu’nun “bağlı bulunduğu tarikat ve dini akım” Nurcular, (M. Kutlular) olarak belirtiliyor .