Dünya rüsvâlığı âhiret rüsvâlığından çok hafiftir


Rasûlullah (sav), vefâtından önce mü’minlere son defâ hitâb ediyor ve onlara âdeta vasiyet mâhiyetindeki son hatırlatmalarını yapıyordu. Bir ara sözü kul hakkına getirerek:
“–Ey insanlar! Kimin üzerine geçmiş bir hak varsa onu hemen ödesin
,
dünyada rezil rüsvâ olurum diye düşünmesin! İyi biliniz ki dünya rüsvâlığı âhirettekinin yanında pek hafif kalır.” buyurdu. (İbn-i Esîr, el-Kâmil, II, 319)

Allah Rasûlü’nün bu sözü üzerine insanlardan bir kısmı önceden yapmış oldukları bâzı haksızlık ve hatâları îtirâf ederek Efendimiz’den duâ ve istiğfar talebinde bulunmaya başladılar. Bir müddet sonra bir kimse ayağa kalkıp:

“–Vallâhi yâ Rasûlallah, ben de çok yalancıyım, hem de münâfığım. Benim işlemediğim hiçbir kötülük yoktur.” dedi. Hz. Ömer (ra) ona:

“–Be adam, kendini rezil rüsvâ ettin!” dedi. Rasûlullah (sav):
“–Ey Ömer! Dünya rüsvâlığı âhiret rüsvâlığından çok hafiftir!” buyurdu. Daha sonra da bu kişi için:
“Ey Allâh’ım! Ona doğru
zlülük ve îman olgunluğu nasîb eyle! Kendisinin kötü işlerini hayra tebdîl (eyle!” diyerek duâ etti. Taberî, Târih, III, 190)