Kendimin peşindeyim!


Kendimin, yani hakikatin.Hakikatimin.Tüm güçlü ve zayıf taraflarımla kendimin.Yoldaşsız bir yolda. Tek kişilik bir yolda. Herkes gibi. Yalınız.Yürüyorsam düşe kalka, bil ki ısrarımdan.Evet, kendimde ısrar ediyorum. Yolumda.Israr etmek zorundayım.O halde, sen ey çocuk, gülme, çaresizim.Yaralıyım.

Kendimle aramdaki mesafeyi kapatmak zorundayım.Büyüklerim gibi.Büyüklerin gibi.Efendimiz gibi.
Ölmek zorundayım. Bir an önce.


Hiç değilse "ÖLMEDEN ÖNCE"
Dücane Cündioğlu