Sudan Alınan İlham..!Ulemanın en meşhur ve büyüklerinden olan İbn-i Hacer,ilim tahsiline ilk başladığı sıralar okuduklarından pek bir şey anlamazmış.
Bir gün su kenarında dolaşırken suyun gelip mağara şekline getirdiği bir kaya parçasıyla karşılaşıyor.Gördüğü manzara karşısında ibret gözlüğünü takarak tefekküre dalıyor.

Diyor ki:’’Bu kadar yumuşak olan su,bu koskocaman kayayı ancak azim ve sebatıyla delebilir.Demek ki azmin elinden bir şey kurtulmaz.’’Derhal o taştan ilhamını alarak ilmine hürmet edilen bir alim olur.

İlhamını aldığı taştan dolayı kendisine taş oğlu manasına gelen Ibn-i Hacer denilir.


(Sohbetler Abdülhakim El-Hüseyni)