+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Avrupa Birligi Bizi Bozar mı?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  avrupa birligi hakk?nda görüşlerinizi almak istiyorum avrupa birligi hakk?nda

  ehven i şer diyenlerde var Risale i Nurlarda belli bir görüş varm?d?r avrupa  birligine girmemiz sak?ncal?m?d?r
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  s.a

  zaten bozulmuş bozulacağ?m?z kadar o muhteşem türk gençliği bat? sayesinde bozuldu.sak?ncas? yok biz hemen ayak uydururuz

  gençlik sayesinde........
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:23 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  deniyorki biz avrupa birligine girdigimizde dindarlara yap?lan bask? ortadan

  kalkar özgürlükler ülkesi oluruz hem islami yan?tma ad?na önemli misyon üstlenmiş oluruz

  hristiyan ve islam alemi aras?nda bir köprü oluruz

  şakirt abi sizde güzel demişiniz ahlaks?zl?k uydu ve medya sayesinde girmiş

  girecegi kadar

  hani derlerya insan tan?d?g? ölçüde severmiş sevdigini

  bizde avrupa birligine girersek birbirimizin aras?nda olan buzlar erirmi
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Avrupadan menfi olarak başka ne gelebilir sayar m?s?n?z?Ne kalm?ş gelmemiş menfi olanlardan?Bundan sonra gelse gelse demeokratik prensipler gelmesi gerekir ve ya biz o prensiplere müşteri olmal?y?z.
  Çünkü "Mehasin-i medeniyet deniler emirler şeriat?n başka şekle girmiş hakikatleridir."der Üstad.Niçin F?tri şeriata taalluk eden emirleri almayal?m ki.Yaln?z neye müşteri olduğumuzu bilmek şart?yla.Bence Menfi Avrupa içinize girmiştir.Bundan sonra müspet Avrupa vazifesini yapacakt?r.

  "Yanl?ş anlaş?lmas?n, Avrupa ikidir. Birisi, ?sevîlik din-i hakikîsinden ald?ğ? feyizle hayat-? içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san'atlar? ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunlar? takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki, felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiât?n? mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum.(17.Lema-5.Nota) ?nşallah devam edeceğiz...
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise, mutlak değildir; belki muz?r k?sm?nad?r. Çünki, felsefenin hayat-? içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlâk ve kemâlat-? insaniyeye ve san'at?n terakkiyat?na hizmet eden felsefe ve hikmet k?sm? ise, Kur'an ile bar?ş?kt?r. Belki Ku'an'?n hikmetine hâdimdir, muaraza edemez. Bu k?sma Risale-i Nur ilişmiyor.(Asay-? Musa-Mukaddeme)
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Biliniz ki: Bizim murad?m?z, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahlar?, seyyiatlar? değil ki; ahmaklar o seyyiatlar?, o sefahetleri mehasin zannedip; taklid edip, mal?m?z? harap ettiler. Ve dini rüşvet verip, dünyay? da kazanamad?lar. Medeniyetin günahlar?, iyiliklerine galebe edip, seyyiat? hasenat?na râcih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zir ü zeber edip öyle bir kusdu ki, yeryüzünü kanla bulaşt?rd?. ?nşâallah istikbaldeki ?slâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de te'min edecek.(Tarihçe-i Hayat-sh:94)
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet; Avrupan?n medeniyeti, fazilet ve hüda üstüne te'sis edilmediğinden; belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden; şimdiye kadar medeniyetin seyyiat?, hasenat?na galebe edip, ihtilâlci komitelerle kurtlaşm?ş bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir. Acaba istikbale karş? ehl-i iman ve islâm için böyle maddî ve ma'nevî terakkiyata vesile ve kuvvetli, sars?lmaz esbab varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol aç?ld?ğ? halde, nas?l me'yus olup ye'se düşüyorsunuz? Ve Âlem-i ?slâm?n kuvve-i mâneviyesini k?r?yorsunuz. Ve ye's ve ümidsizlikle zannediyorsunuz ki: Dünya, herkese ve ecnebilere terakki dünyas?d?r. Fakat yaln?z bîçare ehl-i ?slâm için tedenni dünyas? oldu, diye pek yanl?ş bir hataya düşüyorsunuz. Madem meylül-istikmal (tekemmül meyli); kâinatta, f?trat-? beşeriyede f?traten dercedilmiş, elbette beşerin zulüm ve hatasiyle baş?na çabuk bir k?yamet kopmazsa; istikbalde hak ve hakikat, Âlem-i ?slâmda nev-i beşerin eski hatîat?na keffaret olacak bir saadet-i dünyeviye de gösterecek, ?nşâallah...(Tarihçe-i Hayat-sh:94)
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet! Bak?n?z zaman, hatt-? müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde' ve müntehas? birbirinden uzaklaşs?n. Belki, Küre-i Arz?n hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazan terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir; bazan tedenni içinde k?ş ve f?rt?na mevsimi gösterir. Her k?şdan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabah?, bir bahar? olacak; ?nşâallah...

  Hakikat-? ?slâmiyenin güneşi ile sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi, rahmet-i ?lâhiyyeden bekliyebilirsiniz......(Tarihçe-i Hayat-sh:94)
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Bu güne kadar çeşitli sebeplerle "AB bizi bozar" diyenler çok oldu. Bu karş? ç?kanlar?n gerekçeleri: "Türkiye'nin özel konumu", "Türkiyeye özgü şartlar" olduğu gibi bir k?s?m insan?m?z da "dini ve kültürel hassasiyetlerimiz bunu kald?rmaz" dedi. Yani herkes kendi penceresinden bakt? AB'ye...
  Özgürlük aç?l?mlar?n? içlerine sindiremedi baz? insanlar?m?z..
  Oysa ki AB projesine bir bütün olarak bakmak gerekir. Kişisel haklar ve özgürlükler genişledikçe daha uygar ve huzurlu bir toplum olacağ?m?z ortadad?r..
  Bugüne kadar yap?lan baz? aç?l?mlar maalesef d?ş dinamiklerin ve AB nin zorlamas?yla meydana gelmiştir.Türkiyenin çehresi biraz olsun değişmiş ve demokrasiye yak?n hale gelmişse bu sebepdedir. Gönül isterdi ki bu değişikliklerin en güzelini, daha mükemelini kendi irademizle yapal?m, tarihden gelen yüksek medeniyet ve meziyetlerimizi kendi çabam?zla ortaya koyal?m. Ama maalesef demokratik aç?l?mlardan huzursuz olan birtak?m statükocular her türlü gelişmeye şüphe ve endişe nazar?yla bakt?lar bugüne kadar..Devleti kutsal say?p bireyin haklar?n? gözard? etmek istediler..yalan m??..Bir k?sm? da ellerine geçirdikleri imkanlar?n ve nüfuzun ellerinden ç?kmas?n? göze alamad?klar?ndan AB konusunda direnç gösterdiler.. velhas?l AB projesini herzaman desteklemişimdir. Ve bu konuda ciddi araşt?rmalar yapt?m 3 y?ld?r. AB projesi en başta dini hassasiyetler taş?yanlar için gerekli bir projedir...
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 10. #10
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Baz? kardeşlerimizin dini ve kültürel bak?mdan ABye girmemiz ile ilgili hassasiyetlerine ve sorular?na gelince..
  Burada Cenab-? Hakk?n dediği olacakt?r. Zaten y?llar önce Said Nursi bunun tesbitini yapm?ş ve ona Cenab-? Allah taraf?ndan yazd?r?lm?ş ki:
  "Osmanl? devleti Avrupa ile hamiledir, Avrupa da ?slama hamiledir, günü geldiğinde her iki doğum da gerçekleşecektir"
  Evet, Osmanl?lar sanc?l? bir doğumdan sonra Türkiye Cumhuriyetini ortaya ç?karm?ş, bugüne kadar Avrupai bir hayat?n özentisi içinde varl?ğ?na devam etti. Bugünkü gelinen noktay? da bir genç olarak hepimiz biliyoruz. Avrupada ne varsa burda da var...
  Şimdi de inşalah Avrupan?n ?slamiyeti doğurma sürecini yaş?yoruz. Biz AB ye girsek de girmesek de bu ŞEREFL? DOĞUM GERÇEKLEŞECEKT?R. Bu yüzden kimsenin "AB B?Z? BOZAR" gibi bir endişesi olmamal?, olamaz..
  Konu elff tarafından (26.08.07 Saat 22:28 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. El Kremleri Abdesti Bozar mı?
  By seyru suluk in forum Fıkıh
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 07.12.16, 19:21
 2. Bizi Anlayanlar: Anlar Bizi
  By seyyah_salih in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.09.08, 11:39
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07.09.08, 22:31
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.09.08, 18:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0