İstanbul Vapurları bir zamanlar Şirketi Hayriye ismi altında yolcu taşırlardı.O zamanlarda çalışan vapurlardan birinin kaptanı mesai saati bittikten sonra evine gitmez vapurda yatarmış.Meğer bu zavallı adamın Hayriye adında huysuz bir hanımı varmış.Kaptanın dostlarından evine gitmemesini merak edenlere bu kaptan tebessüm ederek şunu dermiş:
“Şirret-i Hayriye’den,Şirket-i Hayriye’ye sığınıyorum…”