+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Şefkatli Habibe Ana

 1. #1
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Exclamation Şefkatli Habibe Ana

  M. Latif SAL?HOĞLU


  Şefkatli Habibe ana


  77 yaş?ndaki Habibe Dişçi, kağ?t toplayarak k?z?na, damad?na ve torununa bak?yor

  Yetmiş yedi yaş?ndaki Habibe Anay? çoğunuz tan?mazs?n?z. Esas?nda biz de yak?n zamana kadar tan?m?yorduk onu.

  Yeni Şafak gazetesinin Pazar ilavesinde "Anneler günü" vesilesiyle ç?kan bir yaz?y? okuyunca haberdar olduk kendisinden.

  Meğerse, bu ileri yaş?na rağmen yine de har?l har?l çal?şan fedakâr anne Habibe Teyze, ayn? zamanda "son şahitler"den Dr. Asaf Dişçi'nin öz k?z? ve hayatta olan tek evlâd? imiş...

  Söz konusu gazete yaz?s?nda anlat?lanlandan yola ç?karak, bir an evvel gidip onu görmek, yakînen tan?mak, onunla alâkadar olmak ve hat?ralar?n? da bizzat kendi ağz?ndan dinlemek istedik.

  Evvelki gün akşam üstü arkadaş?m?z Faruk Çak?r, Halil Doğan ve genç kameraman Cüneyt ile birlikte Beyoğlu Tarlabaş?'na doğru yola ç?kt?k.

  Polis karakolunun arka taraflar?nda, dik bir bay?rda ve çok dar bir sokakta bulduk Habibe Teyzenin adresini.

  Eski mi eski, harabeye dönmüş, su ve elektirik tesisat? belli belirsiz veziyetteki bu binan?n üst katlar?nda üstelik kirada oturuyorlarm?ş. Hem de bak?ma, yard?ma, tedâviye muhtaç küçüklü büyüklü tam dokuz nüfusla birlikte...

  Evin hali, tam bir bak?ms?z müze manzaras?n? and?r?yor. Habibe Anan?n kendisi yaşl?, ona s?ğ?nmak zorunda kalan k?z? kalp hastas?, torunlar? ise henüz öğrenci. Bu yaşl? büyük anne ile damad? kar?nca karar?nca çal?şarak evi, aileyi geçindirmeye ç?l?ş?yor. Allah yard?mc?lar? olsun.
  * * *
  Sokağa at?lan kâğ?tlar?, kartonlar? toplay?p satarak torunlar?n? okutan Habibe Ana, o akşam üstü bize randevü verdiği için eve erken gelmiş. Yoksa, gece geç saatlere kadar çal?şmaya, kâğ?t toplamaya devam ediyormuş.

  Sorular?m?z üzere, dram yüklü, trajedi yüklü hayat mâceras?n? bize şöyle anlatt?:
  "1931 Erzurum doğumluyum. Annemin ismi Hasibe, babam ise Erzurumlu Dervişoğlullar?'ndan Dr. Asaf Dişçi.

  "Babam, genç bir teğmen olarak Birinci Dünya Harbine kat?ld?. Kafkas Cephesinde çarp?ş?rken Ruslar'a esir düştü. Bize anlatt?ğ?na göre, Sibirya'daki esirler kapm?nda Bediüzzaman Hazretleriyle görüşüp tan?şm?ş. An? yerde aylarca birlikte kalm?şlar. Orada samimi dost ve arkadaş olmuşlar.

  "Esirler, Said Nursî'ye çok büyük sayg?, sevgi duyarlarm?ş. Babam haf?zd?. Günde ortalama yedi cüz okuduğunu söylerdi. Bediüzzaman ise, oradaki bütün esirlere hem imaml?k yapar, hem de onlar? kendi yapt?rm?ş olduğu mescide toplayarak nasihatlerde bulunurmuş.

  Yaşanan musibeti sab?rla karş?lamalar?n?, çekilen s?k?nt?ya tahammül göstermelerini bilhassa tavsiye edermiş. Mâlum, hele o zamanki esaret hayat? çekilir gibi değilmiş...

  "Babam, 22 ayl?k esaret hayat?n?n sonunda, Rusya'daki kar?ş?kl?ktan ve kamp nöbetçisinin bir anl?k uygu gafletinden istifa ile firar etti, geldi. Şark'ta bir müddet muallimlik yapt?. Sonra da hekimliğe merak salarak okudu ve diş hekimi oldu.


  "1943 senesinde, ailecek ?stanbul'a göç ettik. Fatih'e yerleştik. Babam orada bir muayenehane açt?. Ben henüz 12 yaş?ndayd?m. Henüz 9 yaş?nda iken Kur'ân'? hatmetmiştim; ancak, babam 'K?z çocuğu okutulmaz' diyerek beni okula göndermedi.


  Bir gün muayenehaneye Şeyh Arvasî geldi ve beni okutmayan babama: 'Sen suçlusun. Madem ki k?zcağ?z okumak istiyordu, onu neden okutmad?n?' diyerek ç?k?şt?.

  "18 yaş?na geldiğimde, saf kalpli babam, s?rf namaz k?l?yor diye beni bir aileye gelin verdi. Ancak, hiç geçinemedik; bir k?z çocuğu dünyaya getirdiğim halde 9 ay sonra ayr?lmak ve k?z?mla birlikte baba evine dönmek zorunda kald?m.

  "Gel zaman git zaman, y?llar sonra Çengelköy'e taş?nd?k. Fatih'ten sonra orada da bir evimiz olmuştu. Durumumuz gayet iyiydi. 1957'de annem ölünce, evimizin direği de y?k?lm?ş oldu. Babam iyi bir han?mla tekrar evlendi. Ancak, bir süre sonra o da vefat etti.

  "Yine babam?n safl?ğ? sebebiyle, Fatih Malta'daki dairemiz maalesef hiç karş?l?ks?z şekilde elimizden ç?kt?, gitti. Hasta yatağ?nda olan babam?n ağz?ndan girip burnundan ç?kan oradaki bir müezzin efendi, noter kanal?yla bir dolap çevirerek o daireyi üzerine geçirdi. Sonra, o da bir trafik kazas? sonucu bütün aile efrad?yla birlikte hayat?n? kaybetti. Mülk, yine başkas?na kald?.

  "Babam Asaf Dişçi, 1971'de vefat etti. Ben yaln?z ve kimsesiz kald?m. Evli k?z?m?n ailevî derdiyle, s?k?nt?s?yla uğraş?rken, bir de öğrendik ki, Çengelköy'deki evimiz başkas?n?n üzerine geçirilmiş. ?şin içinde mafya falan vard?. O zamanki polis şefi S. Tantan bile başedemedi onlarla.

  "Son olarak işte bu tarafa gelip Kas?mpaşa, Beyoğlu taraflar?na s?ğ?nd?k. Önce kağ?t, karton, bakalit ay?rma işinde çal?şt?k. Sigortam?z? tam yat?rm?şlar biliyorduk, meğerse öyle değilmiş.

  "Has?l?, ne babamdan bana bir miras kald?, ne de başka bir yerden... Ama, yine y?lmad?m, pes etmedim. K?z?ma ve torunlar?ma bakmaya, onlar? okutmaya devam ettim.

  Toplad?ğ?m?z kâğ?t ve kartonlar? götürüp hurdac?ya sat?yoruz. Bir ton kâğ?da 50 lira veriyorlar. Eh, üç ayda bir ald?ğ?m 200 lira civar?nda bir yaşl?l?k maaş?m?z var. Şükürler olsun, az çok geçinip gidiyoruz.


  En büyük s?k?nt?m?z ise şudur: Ameliyat olmas? gereken k?z?m?n sağl?k masraf?n? karş?layam?yoruz. Torunlar okula gidiyor. Dersleri iyi, fakat kald?ğ?m ev hiç rahat değil. Üstelik, sular idaresi borcumuz var diye gelip suyu da kestiler, saat? ç?kar?p götürdüler.

  Bakal?m halimiz ne olacak. Şükürler olsun, yine farzlar? ifâ edebiliyorum. ?nşaallah, ölünceye kadar de öyle devam ederim. Sağolun, varolun, geldiğiniz için..."

  15.05.2008
  Yeni Asya

  Konu Müellif-e tarafından (16.05.08 Saat 16:13 ) değiştirilmiştir. 2. #2
  Yasaklı Üye recbisen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  327

  Standart

  Anam benim geçen okumuştum onu sağol kardeş paylaşt?ğ?n için

 3. #3
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Elinden öpülesi analardan Habibe ana..
  ?smi ile müsemma bir annemiz...
  Rabb-i Rahim'imiz olan Cenab-? Hak yard?mc?s? olsun ?nşaAllah...

 4. #4
  Yasaklı Üye recbisen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  327

  Standart

  Amin

 5. #5
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart Habibe Ana'yı merak edenlere!..

  HABİBE ANA

  Haziran ayında birkaç yazıyla onlardan bahsettiğimiz Son Şahitler'den Dr. Asaf Dişçi'nin 77 yaşındaki kazı Habibe Ana ile evlâd-û ıyâlinin durumunu merak edip soran aziz okuyucularımız var.

  Özetle, onların durumları büyük ölçüde düzeldi. Rahmet kapıları birbiri ardına açılmaya başladı. Hayırseverler yardımlarına koştu. Onlar için mütevazı çapta bir cafe–restorant açıldı.

  Şu anda bütün aile efradı gücünü birleştirmiş vaziyette burada çalışıyor. Birkaç ay sonra inşaallah yeni evlerine kavuşacaklar. Bir miktar borca girdiler; ancak, Allah'ın inayetiyle bunun da üstesinden gelmeye çalışırlar.

  Latif Salihoğlu
  Yeni Asya

 6. #6
  Vefakar Üye nur_hadimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  389

  Standart

  maşaallah ne mübarek
  GENÇLİK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ GİDECEK.

 7. #7
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Diyecek söz bulamıyorum...

 8. #8
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Allahü teala hayır murad ettiği kişiyi dünyaya küstürürmüş belli sebeplerle..
  Bu mübarek anne ve ailesine de büyük hayırlar murad etmiş Allahü teala..

  Yazıda ki "Şeyh Arvasi" de, Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri olsa gerek herhalde dimi?


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nur Talebeleri Aşık mıdır,Şefkatli midir?
  By myd38 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 118
  Son Mesaj: 20.12.09, 02:27
 2. Şefkatli ve Ücretli Bir Fırtına Ne Demek?
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.04.08, 16:32
 3. Şefkatli Padişah
  By LeMaLaR in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.07.06, 14:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0