+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hırsızlara Karşı...

 1. #1
  Dost EMRE65 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  4

  Standart Hırsızlara Karşı...

  selam arkadaslar hırsızlıga karsı herturlu tedbirlerı alıyoruz demir şebeke alarm saglam kilit ama ınsan da herturlu hırsızlıkla karsı karsıya ınsı ve cınnı nefsı hırsızlar onlara karsı daha fazla tedbır almamız gerekıyor dıs dunyadakı bır cok ınsanlar bızı farklı mecralara cekmege ugrasmıyorlarmı nefsımız ve seytan da ugrasmıyormu saygllar sunarım en hassas sekılde dedbır alıp kendı kendımızı çaldırmayalımm saygılar sunarım cok degerlı ınsanlar beyler hanfendıler

 2. #2
  Pürheves Çeşm-i Giryân - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  SİDRE
  Mesajlar
  272

  Standart

  Alıntı EMRE65 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  selam arkadaslar hırsızlıga karsı herturlu tedbirlerı alıyoruz demir şebeke alarm saglam kilit ama ınsan da herturlu hırsızlıkla karsı karsıya ınsı ve cınnı nefsı hırsızlar onlara karsı daha fazla tedbır almamız gerekıyor dıs dunyadakı bır cok ınsanlar bızı farklı mecralara cekmege ugrasmıyorlarmı nefsımız ve seytan da ugrasmıyormu saygllar sunarım en hassas sekılde dedbır alıp kendı kendımızı çaldırmayalımm saygılar sunarım cok degerlı ınsanlar beyler hanfendıler
  Kardeş önemli bir konuya değinmişsin. Allah razı olsun. Biz bu hırsızı hırsızlıktan vazgeçirecek yöntemleri bulmalıyız. Bu da tabi ki imanı hakikatleri anlayıp yaşamakla olur...

  Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?


  El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyor ve onun tebdiline çalışılıyor!


  (Rumuzat-i Semaniye, 50)


 3. #3
  Dost tenaxwe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  41

  Standart

  selamün aleyküm

  işimin gereği hayat?m boyunca belki 1000 'in üzerinde h?rss?zl?k vakas?yla karş? karş?ya gelmişimdir.ihtiyaç meselesi var hastal?k var.hastal?ğ? uzun süren tedavilerle çözüm bulunuyormuş ama ihtiyaç ve al?şkanl?k haline getirenler onlar en kötü durumlar.insanda ALLAH korkusu olmal? ve sonras? hayat?ndaki kara leke kötü etiket bu aln?na yap?şt?r?lan lekeyle yaşamak.bazen cezas?n? çekip ç?kanlar var onlar art?k yapm?yor olsa bile bu lekeyi söküp atmalar? insanlar?n onlar?n onlara bak?ş aç?s?n? değişmek çok zor.bazen düşünüyorum arap ülkelerinde h?rss?zl?k yapanlar? ellerini parmaklar? vs.kesiyorlar acaba bu ne kadar etki yap?yor suç oran?n? düşürmede.ALLAH bizleri uzak tutsun .

  ALLAH' a emanet olun

 4. #4
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Said'e dediler:
  "Sen her cihette siyaseti, dine, şeriata âlet ediyorsun ve dine hizmetkâr yap?yorsun ve yaln?z şeriat hesab?na hürriyeti kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Demek, hürriyet ve meşrutiyet şeriats?z olamaz. Bunun için seni de 'Şeriat isteriz' diyenlerin içine Otuz Bir Mart'ta dahil ettiler."
  Eski Said onlara demiş ki:
  Evet, millet-i ?slâmiyenin sebeb-i saadeti yaln?z ve yaln?z hakaik-i ?slâmiye ile olabilir. Ve hayat-? içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-? ?slâmiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zîr-ü zeber olur. Ahlâks?zl?k, pis hasletler galebe eder. ?ş yalanc?lar?n, dalkavuklar?n elinde kal?r. Size bu hakikati ispat edecek binler hüccetten bir küçük nümune olarak, bu hikâyeyi nazar-? dikkatinize gösteriyorum:
  Bir zaman bir adam, bir sahrâda, bedevîler içinde ehl-i hakikat bir zat?n evine misafir olur. Bak?yor ki, onlar mallar?n?n muhafazas?na ehemmiyet vermiyorlar. Hattâ ev sahibi, evinin köşesinde paralar? oralarda aç?kta b?rakm?ş. Misafirhane sahibine dedi:

  "H?rs?zl?ktan korkmuyor musunuz, böyle mal?n?z? köşeye atm?şs?n?z?"
  Hane sahibi dedi: "Bizde h?rs?zl?k olmaz." Misafir dedi:
  "Biz paralar?m?z? kasalar?m?za koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar h?rs?zl?k oluyor."
  Hane sahibi demiş: "Biz emr-i ?lâhî nam?na ve adâlet-i şer'iye hesab?na h?rs?z?n elini kesiyoruz."
  Misafir dedi: "Öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lâz?m gelir."
  Hane sahibi dedi: "Ben elli yaş?na girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm."
  Misafir taaccüp etti, dedi ki: "Memleketimizde her gün elli adam? h?rs?zl?k ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesiri olmuyor."
  Hane sahibi dedi:
  "Siz büyük bir hakikatten ve acip ve kuvvetli bir s?rdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatini kaybediyorsunuz. Maslahat-? beşeriye yerine adalet perdesi alt?nda garazlar, zâlimâne ve tarafgirâne cereyanlar müdahale eder, hükümlerin tesirini k?rar. O hakkatin s?rr? budur:
  "Bizde bir h?rs?z elini başkas?n?n mal?na uzatt?ğ? dakikada hadd-i şer'înin icras?n? tahattur eder. Arş-? ?lâhîden nâzil olan emir hat?r?na gelir. ?mân?n hassas?yla, kalbin kulağ?yla, kelâm-? ezelîden gelen ve h?rs?z elinin idam?na hükmeden âyetini hissedip işitir gibi ?mân ve itikad? heyecana ve hissiyat-? ulviyesi harekete gelir. Ruhun etraf?ndan, vicdan?n derin yerlerinden, o sirkat meyelân?na hücum gibi bir hâlet-i ruhiye hâs?l olur. Nefis ve hevesten gelen meyelân parçalan?r, çekilir. Git gide, o meyelân bütün bütün kesilir. Çünkü, yaln?z vehim ve fikir değil, belki mânevî kuvveleri (ak?l, kalb ve vicdan) birden o hisse, o hevese, hücum eder.
  Hadd-i şer'îyi tahattur ile ulvî zecr ve vicdanî bir yasakç? o hissin karş?s?na ç?kar, susturur.
  "Evet, iman, kalbde, kafada daimî bir mânevî yasakç? b?rakt?ğ?ndan, fena meyelânlar histen, nefisten ç?kt?kça 'yasakt?r' der, tard eder, kaç?r?r.
  "Evet, insan?n fiilleri kalbin, hissin temayülât?ndan ç?kar. O temayülât, ruhun ihtisasat?ndan ve ihtiyacat?ndan gelir. Ruh ise, ?mân nuru ile harekete gelir. Hay?r ise yapar, şer ise kendini çekmeye çal?ş?r. Daha kör hisler onu yanl?ş yola sevk edip mağlûp etmez.
  "Elhas?l: Had ve ceza, emr-i ?lâhî ve adalet-i Rabbaniye nam?na icra edildiği vakit, hem ruh, hem ak?l, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar. ?şte bu mânâ içindir ki, elli senede bir ceza, sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet nam? alt?ndaki cezalar?n?z, yaln?z vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz h?rs?zl?ğa niyet ettiği vakit, millet, vatan maslahat? ve menfaati hesab?na cezaya çarp?lmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse, hükûmet de
  onu hapsetmek ihtimali hat?r?na geliyor. O vakit yaln?z kuvve-i vâhimesi cüz'î bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden ç?kan (hususan ihtiyac? da varsa) kuvvetli bir meyelân galebe eder. Daha o fenal?ktan vazgeçmek için o cezan?z fayda vermiyor. Hem de emr-i ?lâhî ile olmad?ğ?ndan, o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, k?blesiz namaz k?lmak gibi battal olur, bozulur. Demek, hakikî adalet ve tesirli ceza odur ki, Allah'?n emri nam?yla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner.
  "?şte bu cüz'î sirkat meselesine sair küllî ve şümullü ahkâm-? ?lâhiye k?yas edilsin. Tâ anlaş?ls?n ki, saadet-i beşeriye dünyada adaletle olabilir. Adalet ise, doğrudan doğruya Kur'ân'?n gösterdiği yol ile olabilir."
  Hikâyenin hülâsas? bitti.
  Eğer beşer çabuk akl?n? baş?na al?p adalet-i ?lâhiye nam?na ve hakaik-i ?slâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve mânevî k?yametler başlar?na kopacak, anarşilere, Ye'cüc ve Me'cüclere teslim-i silâh edecekler diye kalbe ihtar edildi.  "H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da elini kesin." Mâide Sûresi: 5:38.


  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=5174

  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  "H?rs?z erkeğin ve h?rs?z kad?n?n da elini kesin." Mâide Sûresi: 5:38.
  ?slam tarihinde kaç el kesme cezas? tatbik edilmiş?
  şartlar? nedir?

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'a ve şakirdlerine karşı
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.09.14, 01:17
 2. Aile Geçimsizliğine Karşı Dua
  By sena in forum Dualar
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 31.12.08, 15:20
 3. Sinüzit'e Karşı Tavsiyeleriniz
  By selmanyildirim in forum Sağlık
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08.11.08, 15:47
 4. kansere karşı tavsiyeler
  By aktarcı in forum Sağlık
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.09.08, 14:42
 5. Vesvese Tufanına Karşı
  By hafız halime in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13.02.08, 12:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0