Risale-i nur sırrı vereseyi nübüvvete mazhar olmuş bir eserdir.Risale-i nur eserden fiile fiilden isme isimden sıfata sıfattan şuunata şuunattan zatı aksede giden en kısa yoldur. Risale-i nur zahirden hakikate geçiren en selametli yoldur.Risale-i nurun her bir meselesi en az 200 ayet ve binler ehadisi nebeviden süzülmüş bir mucizeyi Kur'anidir.Ohalde nurun muhatabı her bir mesele-i imaniyede en az 200 ayet ve binler ehadisi nebeviyeye intikal etmelidir bunun aksi nakıstır