+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Herkesin Bir Fiyatı Var Dünyada

 1. #1
  Dost Cabir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  44

  Standart Herkesin Bir Fiyatı Var Dünyada

  YIL 611,yer Mekke. Biri ç?km?ş ad? Muhammed,Ben Allah?n peygamberiyim diyor insanlara. Bundan sonra Allah? ilah kabul edeceksiniz,O'nun gönderdiği emirlerle yöneteceksiniz Mekke'yi. O emirlerde yalan,adam kand?rma,hortumculuk,rüşvet,adam satma,zulüm,gasp,eşkiyal?k yasak. Mekke'nin yöneticisi olan o zaman?n holding sahipleri Ebu Cehil.Ebu Lehepler hemen itiraz ediyorlar. T?pk? günümüzdeki gibi halk?n çoğu aç ve bu halk bir avuç kişiyi zengin etmek için kimi kölelik yap?yor onlara,kimi üç kuruşa değirmenlerine su taş?yor onlar?n düzeninin devam? için. Onlarda da bize yak?n bir sistem var,malen,bedenen güçlü ve kabilesi çok olanlar?n sözü geçiyor bu sistemde. Bütün kararlar? bunlar al?yor,bütün cinayet ve soygunlar? bunlar yap?yor. Zulme uğrayan mağdur, bu kadar insan?n hangisinden nas?l hesap sormay? göze alabilecek. Nitekim Peygamberi öldürmeye karar verirken, k?rk kabileden k?rk kişi birden yapacak bu işi. O zaman Peygamberin akrabalar? k?rk kabileden intikam almay? göze alamazlar.

  T?pk? devrimizdeki gibi. Sistemin sahibi siyasi iktidarlar,medya,holding sahipleri,asker,polis,hakimler ve burokratlar. Siyasileri halk seçse de, iktidara geldiklerinde tamam? hemen onlar?n emrine giriyor. Bizdeki sistem de ayn? onlardaki gibi çal?ş?yor. Bundan beş y?l önceEşkiya Uzanlar 20 katrilyonu hortumlad?lar. Hortumlamas?na müsade edenler kim. AKP Hükümetine bağl? TMSF,BDDK,SPK. Müşriklerde güçlü olanlar suç işlediklerinde ceza görmezlerdi. Bizdekilerin de yarg?lanmalar?na AKP müsade etmedi. Mağdurlar?n bir k?sm?na 5 kuruş haklar?na 2 kuruş verilirken, bir k?sm?na siz paralar?n?z?n üstüne bir bardak soğuk su için dendi. Mağdurlar yarg?ya gittiler. Yarg? mağdurlar?n 5 kuruş haklar?na 3 kuruş verilsin dedi. Ama siyasi iktidar?n yarg?n?n karar?na uyma zorunluluğu olmad?ğ?ndan,kimine bir kuruş verdi,kimine hiç vermedi,kimini de daha borçlu ç?kard? devlete. ?şte bu sömürü düzenlerini y?kmak için gelen Peygambere karş? ç?k?yorlard? müşrikler.

  Ama bu sömürü düzeninden mağdur olanlar Peygamberin etraf?nda çoğalmaya başlay?nca,Müşrikler-Herkesin bir fiyat? vard?r- diyerek Peygambere - seni Mekke'nin en zengini yapal?m,en güzel Mekke k?z?n? sana verelim,seni kendimize kral yapal?m dediler. Ama Peygamberimiz -Güneşi sağ avucuma,ay? da sol avucuma koysan?z ben bu davadan vazgeçmem - dedi. ?şte dünyal?k bir fiyat? olmayanlar?n başlatt?ğ?,sömürüye,köleliğe,zulme karş? yürüttüğü bu hareket 22 y?lda başar?yla tamamland?.

  Şimdi bizim 80 y?ld?r bu sömürü düzenini kald?racağ?m?za,her gün daha da bu düzenin ülkemize hakim olmas?n? anlamak zor değil. Çünkü hocam?z?n bir fiyat? var,siyasetçimizin bir fiyat? var, Medyam?z?n bir fiyat? var,çoğu seçmenimizin bir fiyat? var. Zaten bu kurtuluş hareketi dünyal?k bir fiyat? olanlar?n harc? değil,dünyal?k bir fiyat? olmayanlar?n yapabileceği bir iş bu.

  Beş y?ld?r bu mağdurlar?n ve AKP'nin bu mağdurlara yapt?ğ? zulmü dile getirmeye çal?şt?m dilimin döndüğünce. Zaten Medyan?n bu zulümleri gündeme getirmesi beklenemez. Çünkü onlar holdinglerin mal?. Yani dünyal?k bir fiyatlar? var hepsinin. Allahtan ki internette mağdurlar?n seslerine kulak veren siteler var. Ama bir çoğu dünyada bir fiyat? olanlardan.

  Yine asr? saadetten bir olayla makalemi bitirmek istiyorum. Tabiki dünyal?k bir fiyat? olmayanlar?n olay? bu.

  Peygamber, Ben dünyada güçlülerin zay?flar? ezmediği,zenginin fakirle mal?n? bölüştüğü bir düzen kurmak istiyorum,fakat sömürenler Mekke'de kalmama müsade etmiyorlar. Onun için beni ve ashab?m? Medine'ye kabul eder misiniz diyordu Akabe'de Medinelilere? Onlar da Şart?n Nedir söyle dediklerinde - Bu düzeni beraber kuracağ?z,bu düzeni kurarken bana yap?lacak sald?r?larda can?n?z?, mal?n?z? ve ailenizi korur gibi beni koruyacaks?n?z. ?ş zor,mücadele edecekleri Arabistan?n en güçlüleri. Peki bunun karş?l?ğ?nda ne alacağ?z diye soruyorlar,Peygamber CENNET dediğinde,oldu tamam anlaşt?k,Ne karl? bir al?ş veriş bu. diyorlard?. ?şte sömürü düzenini kald?ran onlarla,kald?ramayan bizlerin fark?n? gördünüz mü? Onlar?n niye kald?rd?ğ?n? ve bizim niye kald?ramad?ğ?m?z? anlad?n?z m? şimdi? Şimdi bizdeki müslümanlara böyle bir teklifgötürsen önce sorar bu işten benim ne ç?kar?m olacak,iktidara gelirsek,şu bakanl?ğ?,şu ihaleleri isterim der. Bak?n sahabenin pazarlarl?ğ?nda böyle bir şart var m?? Yok. Niye yok? Çünkü onlar?n dünyal?k bir fiyat? yok ta ondan.

  Siyasilerden sömürü düzenini kald?rmak niyetiyle gidenler de olmuştur mutlaka. Ama bir fiyatlar? olduğundan,o fiyatlar? ödenince iş bitmiştir. T?pk? medya gibi. Biraz halk?n yoksulluğunu gündeme getirirler,emekçi edebiyat? yaparlar,zenginleri yerden yere vururlar,ama fiyatlar? ödendi mi hemen dümen k?rp onlar?n taraf?na geçerler. Sadece fakirli edebiyat?n? amaçlar?na ulaşmak için araç olarak kullan?rlar. Yapt?ğ? baz? işlerle halk?n az buçuk tan?d?ğ? kimseler de halk?n bu teveccühünü iyi bir fiyat alabilmek için kullan?rlar.Ya milletvekilliği isterler, Ya bakanl?k isterler,yahut devlet ve belediyelerin ihalelerini. Veyahut onlardan kendilerine k?yak kanunlar ç?kartmas?n? isterler. Onun için önce kafa yapm?z? değiştirmemiz laz?m. Dünyal?k bir fiyatm?z?n olmamas? laz?m bu sömür düzeninden kurtulabilmemiz için. Öncelikle sahabe kafas?na ihtiyac?m?z var bizim. Onlar dünya menfaati için Allah?n hükümlerini gizlerler,dünya mal?na değişirler. Halbuki yapt?klar? ne kötü bir al?şveriştir.Ucuzla pahal?y? değişirler buyuruyor Cenab? Allah Kur'anda bir fiyat? olanlar için. Selamlar.


  HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN, D?LS?Z ŞEYTANDIR
  Konu Cabir tarafından (21.09.07 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Ben, vazifem olarak emanet sahibin emrine göre yaş?yorum kardeş. Emaneti muhafazaya çal?ş?yorum. Dolay?s?yla da fiyat?m yok benim.
  Konu acizizfakiriz tarafından (21.09.07 Saat 16:26 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Yaz? çok güzel ama gözümü yok yordu. Yaz? karakterlerimizi daha münasip hale getirerek yazarsak çok mutlu olurum.

 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı Yusufi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yazı çok güzel ama gözümü yok yordu. Yazı karakterlerimizi daha münasip hale getirerek yazarsak çok mutlu olurum.
  YIL 611,yer Mekke. Biri çıkmış adı Muhammed,Ben Allahın peygamberiyim diyor insanlara. Bundan sonra Allahı ilah kabul edeceksiniz,O'nun gönderdiği emirlerle yöneteceksiniz Mekke'yi. O emirlerde yalan,adam kandırma,hortumculuk,rüşvet,adam satma,zulüm,gasp,eşkiyalık yasak. Mekke'nin yöneticisi olan o zamanın holding sahipleri Ebu Cehil.Ebu Lehepler hemen itiraz ediyorlar. Tıpkı günümüzdeki gibi halkın çoğu aç ve bu halk bir avuç kişiyi zengin etmek için kimi kölelik yapıyor onlara,kimi üç kuruşa değirmenlerine su taşıyor onların düzeninin devamı için. Onlarda da bize yakın bir sistem var,malen,bedenen güçlü ve kabilesi çok olanların sözü geçiyor bu sistemde. Bütün kararları bunlar alıyor,bütün cinayet ve soygunları bunlar yapıyor. Zulme uğrayan mağdur, bu kadar insanın hangisinden nasıl hesap sormayı göze alabilecek. Nitekim Peygamberi öldürmeye karar verirken, kırk kabileden kırk kişi birden yapacak bu işi. O zaman Peygamberin akrabaları kırk kabileden intikam almayı göze alamazlar.

  Tıpkı devrimizdeki gibi. Sistemin sahibi siyasi iktidarlar,medya,holding sahipleri,asker,polis,hakimler ve burokratlar. Siyasileri halk seçse de, iktidara geldiklerinde tamamı hemen onların emrine giriyor. Bizdeki sistem de aynı onlardaki gibi çalışıyor. Bundan beş yıl önceEşkiya Uzanlar 20 katrilyonu hortumladılar. Hortumlamasına müsade edenler kim. AKP Hükümetine bağlı TMSF,BDDK,SPK. Müşriklerde güçlü olanlar suç işlediklerinde ceza görmezlerdi. Bizdekilerin de yargılanmalarına AKP müsade etmedi. Mağdurların bir kısmına 5 kuruş haklarına 2 kuruş verilirken, bir kısmına siz paralarınızın üstüne bir bardak soğuk su için dendi. Mağdurlar yargıya gittiler. Yargı mağdurların 5 kuruş haklarına 3 kuruş verilsin dedi. Ama siyasi iktidarın yargının kararına uyma zorunluluğu olmadığından,kimine bir kuruş verdi,kimine hiç vermedi,kimini de daha borçlu çıkardı devlete. İşte bu sömürü düzenlerini yıkmak için gelen Peygambere karşı çıkıyorlardı müşrikler.

  Ama bu sömürü düzeninden mağdur olanlar Peygamberin etrafında çoğalmaya başlayınca,Müşrikler-Herkesin bir fiyatı vardır- diyerek Peygambere - seni Mekke'nin en zengini yapalım,en güzel Mekke kızını sana verelim,seni kendimize kral yapalım dediler. Ama Peygamberimiz -Güneşi sağ avucuma,ayı da sol avucuma koysanız ben bu davadan vazgeçmem - dedi. İşte dünyalık bir fiyatı olmayanların başlattığı,sömürüye,köleliğe,zulme karşı yürüttüğü bu hareket 22 yılda başarıyla tamamlandı.

  Şimdi bizim 80 yıldır bu sömürü düzenini kaldıracağımıza,her gün daha da bu düzenin ülkemize hakim olmasını anlamak zor değil. Çünkü hocamızın bir fiyatı var,siyasetçimizin bir fiyatı var, Medyamızın bir fiyatı var,çoğu seçmenimizin bir fiyatı var. Zaten bu kurtuluş hareketi dünyalık bir fiyatı olanların harcı değil,dünyalık bir fiyatı olmayanların yapabileceği bir iş bu.

  Beş yıldır bu mağdurların ve AKP'nin bu mağdurlara yaptığı zulmü dile getirmeye çalıştım dilimin döndüğünce. Zaten Medyanın bu zulümleri gündeme getirmesi beklenemez. Çünkü onlar holdinglerin malı. Yani dünyalık bir fiyatları var hepsinin. Allahtan ki internette mağdurların seslerine kulak veren siteler var. Ama bir çoğu dünyada bir fiyatı olanlardan.

  Yine asrı saadetten bir olayla makalemi bitirmek istiyorum. Tabiki dünyalık bir fiyatı olmayanların olayı bu.

  Peygamber, Ben dünyada güçlülerin zayıfları ezmediği,zenginin fakirle malını bölüştüğü bir düzen kurmak istiyorum,fakat sömürenler Mekke'de kalmama müsade etmiyorlar. Onun için beni ve ashabımı Medine'ye kabul eder misiniz diyordu Akabe'de Medinelilere? Onlar da Şartın Nedir söyle dediklerinde - Bu düzeni beraber kuracağız,bu düzeni kurarken bana yapılacak saldırılarda canınızı, malınızı ve ailenizi korur gibi beni koruyacaksınız. İş zor,mücadele edecekleri Arabistanın en güçlüleri. Peki bunun karşılığında ne alacağız diye soruyorlar,Peygamber CENNET dediğinde,oldu tamam anlaştık,Ne karlı bir alış veriş bu. diyorlardı. İşte sömürü düzenini kaldıran onlarla,kaldıramayan bizlerin farkını gördünüz mü? Onların niye kaldırdığını ve bizim niye kaldıramadığımızı anladınız mı şimdi? Şimdi bizdeki müslümanlara böyle bir teklifgötürsen önce sorar bu işten benim ne çıkarım olacak,iktidara gelirsek,şu bakanlığı,şu ihaleleri isterim der. Bakın sahabenin pazarlarlığında böyle bir şart var mı? Yok. Niye yok? Çünkü onların dünyalık bir fiyatı yok ta ondan.

  Siyasilerden sömürü düzenini kaldırmak niyetiyle gidenler de olmuştur mutlaka. Ama bir fiyatları olduğundan,o fiyatları ödenince iş bitmiştir. Tıpkı medya gibi. Biraz halkın yoksulluğunu gündeme getirirler,emekçi edebiyatı yaparlar,zenginleri yerden yere vururlar,ama fiyatları ödendi mi hemen dümen kırp onların tarafına geçerler. Sadece fakirli edebiyatını amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanırlar. Yaptığı bazı işlerle halkın az buçuk tanıdığı kimseler de halkın bu teveccühünü iyi bir fiyat alabilmek için kullanırlar.Ya milletvekilliği isterler, Ya bakanlık isterler,yahut devlet ve belediyelerin ihalelerini. Veyahut onlardan kendilerine kıyak kanunlar çıkartmasını isterler. Onun için önce kafa yapmızı değiştirmemiz lazım. Dünyalık bir fiyatmızın olmaması lazım bu sömür düzeninden kurtulabilmemiz için. Öncelikle sahabe kafasına ihtiyacımız var bizim. Onlar dünya menfaati için Allahın hükümlerini gizlerler,dünya malına değişirler. Halbuki yaptıkları ne kötü bir alışveriştir.Ucuzla pahalıyı değişirler buyuruyor Cenabı Allah Kur'anda bir fiyatı olanlar için. Selamlar

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'un Fiyatı
  By EnVaR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.02.09, 18:09
 2. Herkesin Cemaati Gösterilmeli
  By recbisen in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 40
  Son Mesaj: 27.06.08, 14:21
 3. Risale-i Nur'un Fiyatı!
  By _ŞuA_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 21.12.07, 14:18
 4. Herkesin Bir İsmail'i Var
  By PINAR in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 15.12.07, 16:28
 5. Herkesin Bir Fiyati Var
  By Cabir in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.07.07, 13:54

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0