TÜM ZEDELERİN HAKLARINI ALMA HAREKETİ BAŞLATILDI
Değerli zede kardeşlerim,atalarımızın sözü vardır,TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ,ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR diye. Hanemize hortumcular ve siyasiler tarafından düşürülen ateş bizi ve ailemizi cayır cayır yakıyor, siyasiler de dahil hiç bir Allahın kulu dönüp bakmıyor bile.
Kim bunlar? 20 yıl önce paraları bankerler,10 yıl önce batan 16 bankanın bono,ofşor ve hisse senedinde,8 yıl önce holdingler ve İhlas tarafından ve son olarak ta Eşkiya Uzanlar tarafından paraları hortumlananlar.
Ne kadar bunların sayısı? 2.5 milyon. Bu rakama mağdurların eş,çocuk ve mağduriyetten dolaylı olarak etkilenen yakın akrabalarını da eklerseniz, sayıları tam 25 milyon.
Vatandaşın sorunlarını çözmek için meclise gönderdikleri milletvekilleri ne yaptılar? Kimine senin paran devlet garantisinde değil mahkemelerre git dediler,kiminin de 5 kuruş haklarına 2 kuruş verdiler. Mahkemelere gidenlerin çoğu kaybettiler davaları. Kazananların aldıkları miktar da haklarının ancak üçte biriydi.

Siyasilere bu kanunları mağdurlar haklarını alacak şekilde düzenleyin denildi. Zeten hortumcuların bir kısmının içinde olduğu,bir kısmı da zaten bunların destekçisi ve direkt veya dolaylı bağlantıları olduğundan kesinlikle bu işe yanaşmadılar.

Bu amaçla bir çok dernek ve bu derneklerin internette siteleri kuruldu. Bir çoğu hortumcular tarafından danışıklı kurulduğundan sadece halkın tepkisini kendileri üzerinden alıp siyasilere yöneltti. Bir kısmı da zedeleri bir umut kapısı olarak buralara başını bağlama işlevi yapıyor şu anda. Sorun 25 milyon zedenin sorunu. Zedeler de durmadan kendilerini soyan ve soyduranlara beddua ediyorlar sadece buralarda.
25 milyon zedenin DAĞ GİBİ SORUNU orta yerde duruyor. Ne siyasiler ve ne de zede derneklerinin çözüm önerisi yok bu konuda. Sadece ağlaya sızlaya sorunlarını anlatıyorlar buralarda. Peki ağlamak,sızlamak yalvarmak 20 yıldır Bankerzedelerin,10 yıldır bankezdelerin,holdingzedelerin,ihlaszedelerin ve 5 yıldır İmarzedelerin sorunlarını çözdü mü? Demek ki sorunlarımızın çözümünü başkalarından beklemekle sorunlarımız çözülmüyor. Demek ki sorunlarımızı bizden başka kimsenin çözeceği yok. Onun için kendi sorunlarımızı kendimizin çözme zamanı geldi.

Şimdi bu kadar zedelerin nasıl soyulduklarını,siyasilerin bu soygunlar karşısında nasıl ilgisiz kaldıklarını,zedelerin haklarını almak için kurdukları derneklerin bu zamana kadar hiç bir işe yaramadığının tesbitini yaptıktan sonra,gelelim bu DAĞ GİBİ sorunun kesin çözümüne. Nasıl çözülecek MAĞDURLARIN HAK ALMA HAREKETİYLE bu DAĞ GİBİ sorun?

Çok basit ve kesin bir yöntem. Tıpkı matematik denklemi gibi. Mağdurlar bir yerde toplanacaklar,ilk seçimlerde kendi aralarından seçtikleri milletvekili adaylarına sandıkta oylarını verecekler. 25 milyonun oyuyla seçilen 400-450 milletvekili hükümeti kurup,mağdurlara haklarını horttumlayan ve hortumlattıranlardan alacak kanunları mecliste çıkaracaklar ve en geç 5.5 yıl sonra haklarını son kuruşuna kadar alacaklar.
Bunun için yapmaları gereken her mağdur, MAĞDURLARIN HAK ALMA PLATFORMUNUN e mail adresi olan -emekli956@hotmail.com'a isim,soyad, illlerini ve e mail adreslerini gönderecekler.

Seçimden önce,seçim çevrelerinden kendi tesbit ettikleri usulle meclise gönderecekleri temsilcilerini seçecekler. Seçtikleri temsilciler bağımsız milletvekili olarak aday olacaklar seçimlerde. Bağımsız adaylık bazı yönlerden dezavantaj olursa bu platform, meclise girme ihtimali sıfır olan bir partiden aday olma durumunu da değerlendirecektir.

Zede kardeşlerimizin üzerine düşen kendi kayıtlarını ve internet imkanı olan veya olmayan tanıdığı zedelerin kayıtlarını yaptırmalarına yardımcı olacaklardır.

Şimdi akla gelen soru şudur. Zedelerin hakları alınırken kıstas ne olacak? Bankerzedelere alacakları o yıllara ait mevduat faizinden ödenecek. Holdingzedelere ve ihlaszedelere o yıllara ait kar payı üzerinden ödeme yapılacak. Daha önce batan 16 bankada parası bono,ofşor ve hisse senedinde batanlara yatırdıkları portföyün geçmiş yıllardaki gelir diliminden ödenecek. İmarzedelere de aynı şekilde ödeme yapılacak. Bu zedelerden alacaklarının bir kısmını alanlara geri kalan alacakları ödenecek. Ayrıca zedelerin haklarını aramak için ettiikleri masraflar da kendilerine ayrıca ödenecek.

Peki bu paralar da suçsuz vatandaşın sırtına mı sarılacak. Yani bütçeden mi ödenecek. Evet bütçeden peşin ödenecek zedelere. Bunun için devlet iç borçlanma senedi çıkaracak. Hortumlayan ve bu hortumlama ve mağduriyette ihmali olanlardan suçları oranında tahsil edilecek zedelere ödenen paralar. Üstelik bono faizinden ödeyecekler. Kim bu suçlular ve ne oranda ödeyecekler. Misal.20 yıl önce 5000 ytl.si banker tarafından hortumlanan bir bankerzedeye farzedelim 50000 ytl. ödeme yapıldı. 5000 ytl.si Bankerden alınacak. Geri kalan 45000 ytl.si bu konuda ihmali olan bürokratlardan,bu zamana kadar ödeme yapmayan ve ödeme ile ilgili kanunları çıkarmayan siyasilerden tahsil edilecek. Bu oranları mahkemeler çıkarılacak kanuna göre belirleyecek.

Zedelerin kurduğu hükümetin ikinci görevi halka kendi anayasasını yaptıracak. Bu anayasada ülkede yaşayanların malları devlet garantisinde olacak. Bunlara verilecek zarar,zarar verenlerden ve bu konuda ihmali olanlardan suçları oranında karşılanacak.
Bu anayasada devlet her vatandaşına iş bulmak ve konut temin etmek zorunda olacak. Zaman aşımı kaldırılacak,zaman aşımından düşen tüm davalar yeniden görülecek. Mahkemelerin en fazla 6 ayda karar verilmesi sağlanacak ve bunun için gereken kanuni düzenlemeler yapılacak. Devlet işsizlik sorununu çözmek için gerekirse tüm iş sahalarını kamulaştırabilecek. Devletin borçlarından usulüne uygun kullanılmayan kısmı,kullanan ve kullandıranlardan o yıllara ait bono faizinden tahsil edilecek. Tüm dokunulmazlıklar ve partilere yardımlar kaldırılacak. Sadece sorunların çözümüne ilişkin bir kaç maddeden bahsettim şimdilik.
İşte DAĞ GİBİ zedelerin,işsizlerin,yoksulların ve muhtaçların sorunlarının çözümü.

Yani sadece zedelerin sorunlarını çözümüne yönelik bir hareket değil,tüm yoksulların kısacası bugünkü Türkiye'nin sorunlarının çözümüne yönelik bir hareket. Gerçek çözüm hareketi yani. Sorunları söylemek önemli değil,o sorunlara çözüm önerebilmek önemli olan. Bu konunun ayrıntılarına ait diğer kısımlarını ileriki makalelerimde açıklamaya devam edeceğim. Hepinize Saygı ve selamlarımı sunarım.
Kaydınızı yaptıracağınız e mail adresi:
emekli956@hotmail.com