+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Asar I Nebİye(s.a.v)İltİzam

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart Asar I Nebİye(s.a.v)İltİzam

  ÂSAR-I NEB?YE SAYGI
  Ben de onlar? seviyorum deyemem. Fakat köhne bir anlay?şa göre y?k?k bir gölüne göre bana göre öyle geliyor. Ara s?ra esinti. Ebu Bekir’i, Ömer’i seviyoruz. Öyle geliyor. Bana Ömer dese ki, ruhunu bana ver. Vermeye haz?r?m gibi geliyor bana. Yan?lm?ş olabilirim, yalan söylemiş olabilirim. Seyidina Hz. Ömer, ruhumu feda edebileceğim Hz. Ömer. Ya rabbi seviyor gibi görünüyoruz. Sevmiyorsak hakiki sevdir. Seviyorsak onlarla haşr ve neşr eyle.


  Halifedir. Allah’?n halifesi. Ona Allah’?n Resulünun halifesi dediler. Yerde esmas?yla, s?fat?yla Allah’? temsil eden Hz. Ömer. Allah’a ait düşüncenin meydana gelmesine vesile olan Hz. Ömer. Halifedir, hutbeleri kendi irad ediyor. Nutuklar? kendi veriyor. Efendimize ait mana ruhuna öyle sinmiş ki ağz?n? açt?ğ? zaman belki hadis billaf?z yok. Fakat Resulü ekreme ait öze tercüman oluyor. Ve o kadar tercüman ki, ümmetin allamesi olan ibni Abbas Ömer nerede nutuk irad edecek, koşuyor arkas?ndan. Mekke’de bulunsa Medine’de vereceğini duysa Medine’ye kadar koşuyor. Rabbime hamd ve sena ederim sizin şurada bulunuşunuzu ben küçük görmeyeceğim. Rabbim bunu bir ise bin eylesin. Sizi teşrif ve tekrim buyursun.
  Hutbe irad edecek. Onun heyecan?yla, kafas?nda onu haz?rlamakla meşgul. Bir duvar?n dibinden geçerken omsuzuna damlayan birkaç kan damlas? Ömer’i kendine getiriyor. Rabbimizi duyma ve duygulanmayla meşgul ve meşbu kendinden geçmiş ancak üzerine akan kan damlalar? Ömer’i kendine getiriyor.
  Bak?nca elbisesinin kirlediğine şahit oluyor. Tekrar h?zla, süratle eve dönüyor. Elbisesini değiştiriyor ve gelirken de o kan?n damlad?ğ? dam?n üzerinde ki oluğu kopar?p at?yor. Minbere ç?k?yor hutbesini irad ediyor. Hutbede halka yine çok şey anlat?yor. Ve bir basamak aşağ?ya inerek belki de halka şu ikazda bulunur. Cemaat diyor, müminlere eziyet ediyorsunuz. Evden ç?km?şt?m mescide geliyordum. Falan duvar?n dibinden geçerken omsuzuma kan damlad?. Kan?n akt?ğ? oluğu ben de tuttuğum gibi kopard?m att?m. O att?m kopard?m derken birden bire bak?şlar ayr? bir tarafa teveccüh ediyor. Ömer de sesini ve konuşmas?n? kesiyor. Uzaktan kalkan bir zat vard?r.


  Beli k?r?lm?ş gibidir. Ömer’in çok sevdiği bir insand?r. Yer yer onunla yağmur duas?na ç?kar elinden tutar yukarlara kald?r?r “ya rabbi bu peygamberin amcas?n?n elidir. Bunun hürmetine bize yağmur ver” hakk?nda dediği insand?r.
  Bu kalkan zat Hz. Abbas’d?r (r.a.) Efendimizle ayn? memeden süt emen amcas? Hz. Abbas’d?r (r.a.) Rengi benzi sararm?ş solmuş, ayağa kalm?ş ad?m ad?m Ömer’e doğru yaklaş?yor. Ve yaklaş?nca da soruyor. “Ya Ömer ne yapt?n, ya Ömer ben bu gözlerimle gördüm. O dam benim dam?md?. O oluğu dam?m?n üstüne Resulü ekrem koymuştu.” O koymuştu derken bu defa Hz. Ömer’in ayaklar?n?n bağ? çözülüyor ve y?k?l?veriyor minberden.
  Biraz sonra y?k?lm?ş adeta ölüm heyecanlar? içinde baş? yerde Ömer’in dudaklar?ndan şu sözlerin döküldüğünü görüyoruz.
  Ya Abbas sana bir ahdim var. ben gidecek baş?m? o duvar?n dibinde yere koyacağ?m. Sen ayağ?n? bu benim baş?ma koyacaks?n. O oluğu tutup yerine yerleştireceksin. Resulü ekremin koyduğu o oluğu yerine yerleştireceksin.
  Halk heyecan içindedir. Bu kadar belki birkaç kat? cemaat mescidin içinde ve d?ş?nda namaz k?lmakta. Halife d?şar?ya ç?kanca heyecan içinde ne olduğunu bilemeden şaş?rm?ş durumdad?r. Hz. Abbas’?n duvar?n?n dibine gider. Koca Ömer, makam?n firdevs olsun senin Ömer. Bize peygamberine sayg?y? öğrettin. Bize edebi öğrettin, bize ink?yad? öğrettin, bize sayg?n?n gereğini ders verdin. Roma imparatorluğunun yakas?ndan tutup sars?p yerle bir eden o büyük kamet Ömer. Sasanileri burçlar?yla beraber sars?p y?kan y?llardan beri tütüp duran ateşgedeliği söndüren seyidina Hz. Ömer. ?ran’?n alt?n bileziklerini Süraka’n?n kollar?na tak?p sonrada secdeye varan, Rabbime hamd ederim Sasaniden ç?kard? ve soydu, Süraka’ya giydirdi, Resulü ekrem beşaret vermişti zaten diyen Hz. Ömer.
  Bütün y?km?şl?ğ?, ihtişam? karş?s?nda bu defa kendisi muhteşem bir kamet olarak duvar?n dibine y?k?l?verir. Hz. Abbas çekinir o başa basmaya. Nas?l o başa bas?l?r ki, o baş müslümanl?ğ? idare ediyor. O baş küfrü yenmekle meşgul. Nas?l o başa bas?l?r ki, o baş Allah’a ait duygularla meşbu bulunuyor. Bas ya Abbas, bas ya Abbas. Bas, basmay? çoktan hakketti o baş. Bas çiğne ki ceza olsun ona. Peygamberin eliyle yerleştirdiği oluğu kopard?.
  Bu sahabinin anlay?ş?. Efendimizin arkada b?rakt?ğ? izlere sayg? gösteren sahabinin anlay?ş?. Kuran neslinin gönlünden s?yr?l?p at?l?rken pasl? tenekeden bir dam?n üstüne konmuş oluk kadar k?ymeti yok muydu, sen baş?n? yere koymad?n. Resulü ekrem sinelerden sökülüp at?l?rken baş?n? yere koymad?n. Çiğnediler yurdunu baştan başa sen bir kere gönülden inlemedin. S?k?lmad?n, ağlamay? bilmiyorsun gülmeden utanmad?n. Gece karanl?klar?na iki damla göz yaş? dökmedin. Efendimizin senin neslin içinde y?k?lmas? Maonizmin ve Leninizmin hortlamas? fenkeştanyn?n hortlaklar? gibi bir cemaat? işgal etmeleri karş?s?nda sen inlemedin. Bir teneke oluk kadar Resulü kerem demek senin kabine girememiş. Allah beni de afv etsin, seni de afv etsin...

  Konu Ehl-i telvin tarafından (03.07.07 Saat 12:42 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye delailinnur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  1.368

  Standart

  Alıntı natuvan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  ÂSAR-I NEBİYE SAYGI

  Ben de onları seviyorum deyemem. Fakat köhne bir anlayışa göre yıkık bir gölüne göre bana göre öyle geliyor. Ara sıra esinti. Ebu Bekir’i, Ömer’i seviyoruz. Öyle geliyor. Bana Ömer dese ki, ruhunu bana ver. Vermeye hazırım gibi geliyor bana. Yanılmış olabilirim, yalan söylemiş olabilirim. Seyidina Hz. Ömer, ruhumu feda edebileceğim Hz. Ömer. Ya rabbi seviyor gibi görünüyoruz. Sevmiyorsak hakiki sevdir. Seviyorsak onlarla haşr ve neşr eyle.


  Halifedir. Allah’ın halifesi. Ona Allah’ın Resulünun halifesi dediler. Yerde esmasıyla, sıfatıyla Allah’ı temsil eden Hz. Ömer. Allah’a ait düşüncenin meydana gelmesine vesile olan Hz. Ömer. Halifedir, hutbeleri kendi irad ediyor. Nutukları kendi veriyor. Efendimize ait mana ruhuna öyle sinmiş ki ağzını açtığı zaman belki hadis billafız yok. Fakat Resulü ekreme ait öze tercüman oluyor. Ve o kadar tercüman ki, ümmetin allamesi olan ibni Abbas Ömer nerede nutuk irad edecek, koşuyor arkasından. Mekke’de bulunsa Medine’de vereceğini duysa Medine’ye kadar koşuyor. Rabbime hamd ve sena ederim sizin şurada bulunuşunuzu ben küçük görmeyeceğim. Rabbim bunu bir ise bin eylesin. Sizi teşrif ve tekrim buyursun.
  Hutbe irad edecek. Onun heyecanıyla, kafasında onu hazırlamakla meşgul. Bir duvarın dibinden geçerken omsuzuna damlayan birkaç kan damlası Ömer’i kendine getiriyor. Rabbimizi duyma ve duygulanmayla meşgul ve meşbu kendinden geçmiş ancak üzerine akan kan damlaları Ömer’i kendine getiriyor.
  Bakınca elbisesinin kirlediğine şahit oluyor. Tekrar hızla, süratle eve dönüyor. Elbisesini değiştiriyor ve gelirken de o kanın damladığı damın üzerinde ki oluğu koparıp atıyor. Minbere çıkıyor hutbesini irad ediyor. Hutbede halka yine çok şey anlatıyor. Ve bir basamak aşağıya inerek belki de halka şu ikazda bulunur. Cemaat diyor, müminlere eziyet ediyorsunuz. Evden çıkmıştım mescide geliyordum. Falan duvarın dibinden geçerken omsuzuma kan damladı. Kanın aktığı oluğu ben de tuttuğum gibi kopardım attım. O attım kopardım derken birden bire bakışlar ayrı bir tarafa teveccüh ediyor. Ömer de sesini ve konuşmasını kesiyor. Uzaktan kalkan bir zat vardır.


  Beli kırılmış gibidir. Ömer’in çok sevdiği bir insandır. Yer yer onunla yağmur duasına çıkar elinden tutar yukarlara kaldırır “ya rabbi bu peygamberin amcasının elidir. Bunun hürmetine bize yağmur ver” hakkında dediği insandır.
  Bu kalkan zat Hz. Abbas’dır (r.a.) Efendimizle aynı memeden süt emen amcası Hz. Abbas’dır (r.a.) Rengi benzi sararmış solmuş, ayağa kalmış adım adım Ömer’e doğru yaklaşıyor. Ve yaklaşınca da soruyor. “Ya Ömer ne yaptın, ya Ömer ben bu gözlerimle gördüm. O dam benim damımdı. O oluğu damımın üstüne Resulü ekrem koymuştu.” O koymuştu derken bu defa Hz. Ömer’in ayaklarının bağı çözülüyor ve yıkılıveriyor minberden.
  Biraz sonra yıkılmış adeta ölüm heyecanları içinde başı yerde Ömer’in dudaklarından şu sözlerin döküldüğünü görüyoruz.
  Ya Abbas sana bir ahdim var. ben gidecek başımı o duvarın dibinde yere koyacağım. Sen ayağını bu benim başıma koyacaksın. O oluğu tutup yerine yerleştireceksin. Resulü ekremin koyduğu o oluğu yerine yerleştireceksin.
  Halk heyecan içindedir. Bu kadar belki birkaç katı cemaat mescidin içinde ve dışında namaz kılmakta. Halife dışarıya çıkanca heyecan içinde ne olduğunu bilemeden şaşırmış durumdadır. Hz. Abbas’ın duvarının dibine gider. Koca Ömer, makamın firdevs olsun senin Ömer. Bize peygamberine saygıyı öğrettin. Bize edebi öğrettin, bize inkıyadı öğrettin, bize saygının gereğini ders verdin. Roma imparatorluğunun yakasından tutup sarsıp yerle bir eden o büyük kamet Ömer. Sasanileri burçlarıyla beraber sarsıp yıkan yıllardan beri tütüp duran ateşgedeliği söndüren seyidina Hz. Ömer. İran’ın altın bileziklerini Süraka’nın kollarına takıp sonrada secdeye varan, Rabbime hamd ederim Sasaniden çıkardı ve soydu, Süraka’ya giydirdi, Resulü ekrem beşaret vermişti zaten diyen Hz. Ömer.
  Bütün yıkmışlığı, ihtişamı karşısında bu defa kendisi muhteşem bir kamet olarak duvarın dibine yıkılıverir. Hz. Abbas çekinir o başa basmaya. Nasıl o başa basılır ki, o baş müslümanlığı idare ediyor. O baş küfrü yenmekle meşgul. Nasıl o başa basılır ki, o baş Allah’a ait duygularla meşbu bulunuyor. Bas ya Abbas, bas ya Abbas. Bas, basmayı çoktan hakketti o baş. Bas çiğne ki ceza olsun ona. Peygamberin eliyle yerleştirdiği oluğu kopardı.

  Bu sahabinin anlayışı. Efendimizin arkada bıraktığı izlere saygı gösteren sahabinin anlayışı. Kuran neslinin gönlünden sıyrılıp atılırken paslı tenekeden bir damın üstüne konmuş oluk kadar kıymeti yok muydu, sen başını yere koymadın. Resulü ekrem sinelerden sökülüp atılırken başını yere koymadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa sen bir kere gönülden inlemedin. Sıkılmadın, ağlamayı bilmiyorsun gülmeden utanmadın. Gece karanlıklarına iki damla göz yaşı dökmedin. Efendimizin senin neslin içinde yıkılması Maonizmin ve Leninizmin hortlaması fenkeştanynın hortlakları gibi bir cemaatı işgal etmeleri karşısında sen inlemedin. Bir teneke oluk kadar Resulü kerem demek senin kabine girememiş. Allah beni de afv etsin, seni de afv etsin...


  Bu ne büyük hassasiyet,bu ne büyük bağlılık EY YÜCE RABB'İM..Bize de bize de bize de İnşaALLAH SAHABE-İ KİRAM'IN EFENDİMİZ'E(A.S.M) karşı gösterdiği hassasiyeti,bağlılığı yaşamayı nasip eyle EY YÜCE RABB'İMİZ..
  Onların yaşadığı ''Gerçek Kardeşliği'' tüm İslam Alemindeki Mü'min kullara da yaşayacak bilinci nasip eyle ALLAH'IM..(Amin..amin..amin..)

  ALLAH Razı Olsun..Çok değerli bir paylaşımdı..
  İlaçların en hayırlısı KUR'AN'dır!

  Şüphesiz ALLAH ve Melekleri Peygambere
  Salat ederler.Ey İman Edenler,siz de O'NA
  Salat edin ve tam bir teslimiyetle O'NA Selam verin.(Ahzab-56)
  "İlmi, amel için öğreniniz. Çokları bunda yanıldı. İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü."
  İbrahim bin Edhem (r.a.)

 3. #3
  Pürheves bizdostuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  231

  Standart

  Allah razı olsun, çok güzel bir yazıydı. Öte diyarlara götürdün bizleri.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Âsâr-ı Kudsiye
  By Cennetâsâ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 06.12.16, 10:53

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0