Rasülüllah'ın {S.A.V) halası Umeyme Bint Abdilmuttalib'in kızıdır. Müminlerin annesi Zeyneb Bint Cahş'ın kızkardeşidir. İslâm'a ilk gi­renlerden ve beyat edenlerdendi. Mus'ab İbn Umeyr'le evlenmiş ve kardeşi Abdullah İbn Cahş'la Medine'ye hicret etmiştir, Uhud'da bu­lunmuş, susayanlara su vermiş, yaralıları taşımış ve onları tedavi et­mişti.. Müslümanlar bozguna uğrayıp Rasûlüllah (S.A.V) Medine'ye yö­nelince Hanine Bint Cahş'la karşılaştı ve ona :
— Allah'tan ecir dile, dedi. Halasının kızı :
— Kime ya Rasûlellah! dedi. Peygamber (S.A.V):
—Dayın Hamza'ya, dedi. Hamne Bint Cahş :
—İnnâ lillâhi ve itinâ ileyhi râciûn, Allah ona mağfiret etsin. Ona şehitlik mübarek olsun, dedi.
Rasûlüllah yine :
— Allah'tan ecir dile, dedi.
Hamne Bint Cahş sordu :
— Kime, ey Allah'ın Rasûlü? Peygamber (S.A.V) :
— Kardeşin Abdullah İbn Cahş'a, dedi.
Hamne Bint Cahş :
— İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, Allah ona mağfiret etsin. Şe­hitlik ona mübarek olsun, dedi.
Rasülüllah (S.A.V) :
— Allah'tan ecir dile, dedi. Hamne Bint Cahş :
— Kime ya Rasûlellah? diye sordu.
Rasülüllah:
— Kocan Mus'ab İbn Umeyr'e diye cevap verdi. Hamne :
— Vah qna, diyerek çrğlık attı. Rasülüllah (S.A.V) :
—Kocanın, kadının yanında önemli bir yeri vardır, buyurdu. Hamne Bint Cahş kocasının arkasından : — Vah vah, yazık oldu ona! diyerek feryat ediyordu. Peygamber (S.A.V) :
— Bunu niye söyledin? dedi. Hamne Bint Cahş :
— Onun çocuklarının yetim kalışını hatırladım ve bu beni korkut­tu, dedi.
Rasülüllah (S.A.V) Hamne ve çocuklarına iyi bir halef vermesi için Allah'a dua etti.. (Talha İbn Ubeydillah onunla evlendi ve o, çocukları­na çok ilgi gösteriyordu.
Hamne Bint Cahş, âdet dışı kanama geçirenlerdendi. Kızkardeşi ve müminlerin annesi olan Zeyneb Bint Cahş'ın yanındayken şöyle dedi:
— Ey Allah'ın Rasûlü! Ben şiddetli bir kanama geçiriyorum. Ba­na bu konuda ne emredersin? Beni namaz ve oruçtan alıkoydu?
Rasûlüllah (S.A.V):
—Sana pamuk tavsiye ederim. O kanı giderir, dedi.
Hamne Bint Cahş :
— O, bundan daha fazla, dedi. Peygamber (S.A.V) :
— Bez tut, dedi. Hamne Bint Cahş :
— Ondan da çqk, dedi. Rasûlüllah (S.A.V) :
— Büyük bir bez tut, dedi. Hamne Bint Cahş :
— O, bundan da çok, pek çok akıtıyorum, dedi. Peygamber (S.A.V) :
— Sana iki şey emrediyorum, hangisini yapsan, sana mükâfat ve­rilecektir (yani, her namazda gusletmek veya yukarıdaki gibi yapmak).
— (Cahş'ın kızlarının hepsinde bu hastalık vardı (Özür kanı gel­mesi
Rasûlüllah (S.A.V) Hayber'den ona otuz vesak hurma vermiştir. Hamne Bint Cahş'ın Talhâ İbn Ubeydullah'la olan evliliğinden Muham-med ve İmrân isimli çocukları olmuştur.
Muhammed İbn Talhâ çok namaz kıldığı ve secdede bulunduğu için «Seccâd» diye meşhur olmuştur.
ALINTI