+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Gaylan Bin Seleme

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart Gaylan Bin Seleme

  Gaylan bin Seleme (?-644)
  Sahabenin önemli simalar?ndan bir tanesidir ve şairdir. ?nsanlar aras?ndaki anlaşmazl?klar? çözen, savaşlarda komutanl?k yapan, etkili ve özlü sözleriyle çok yönlü bir insan olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Cahiliye döneminde, Sakif Kabilesinin önde gelenleri aras?nda yer alm?şt?r. Taif'in fethinden sonra iman etmiştir. Peygamber Efendimizin (asm) son y?llar?n? yaşad?ğ? zamanlarda Müslüman olduğu halde, büyük mucizelere şahit olma bahtiyarl?ğ?n? yaşam?ş ve ünlü ağaç mucizelerini görme şerefine nail olmuştur. Risâle-i Nur'da; Peygamber Efendimizin (asm) büyük mucizelerin-den olan ağac?n emrine itaat etmesi hadisesine şahit olanlardan biri olarak ismi zikredilmiştir. Künyesi Gaylan ibn Seleme bin Muattib es-Sakafî şeklindedir.
  Peygamber Efendimizin ünlü sahabelerinden biri olan Gaylan'?n doğum tarihi bilinmemektedir. Babas? Seleme bin Muattib'dir. Dedesinin ad? baz? kaynaklarda Mugis, baz?lar?nda da Şurahbil olmak üzere farkl? şekillerde geçmektedir.

  Gaylan'?n çocukluğu ile ilgi de fazla bir bilgi yoktur. Ancak zamanla kabilesi içinde dikkat çekmeye başlad?ğ? ve kabilenin ileri gelenleri aras?nda yer ald?ğ? anlaş?lmakta, ?slâmiyet'ten önce kavminin önemli kişileri aras?nda bulunduğu görülmektedir.
  Mensubu bulunduğu Sakif Kabilesinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Gaylan, gerek işlerinde, gerekse insanlarla olan diyaloglar?nda sistemli çal?şmas?yla dikkat çekti. ?lgilendiği iş ve konular? belli bir düzene sokarak bunlar için farkl? zamanlar tahsis etti. Zaman?n önemli şairlerinden biri olup, bu iş için haftan?n bir gününü ay?rd? ve şiirle ilgilendi. Haftan?n bir günü de kavmine mensup insanlar aras?nda cereyan eden hadiselere bakt?. Kendisine gelen insanlar?n davalar?yla ilgilendi. Haftan?n bir gününü ise kendi özel işlerine tahsis etti. Söz konusu günde develeriyle ilgilendi.
  Yazd?ğ? şiirleriyle, bakt?ğ? dâvâlarla ve yapt?ğ? düzenli işlerle dikkat çeken Gaylan bin Seleme'nin önemli bir özelliği de liderlik ve komutanl?k vasf? idi. Cahiliye döneminde Arap Yar?madas?nda eksik olmayan olaylardan en çok cereyan edenlerin baş?nda kabileler aras?ndaki kavga ve çat?şmalar gelirdi. Gaylan'?n mensubu bulunduğu Sakif Kabilesi ile Benî Amir bin Sa'saa Kabilesi birbirlerine has?m kabileler olup, aralar?nda çat?şmalar ç?kmaktayd?. Bu çat?şmalardan bir tanesi Taif'te vuku buldu. Taraflar aras?nda savaş meydana geldi ve bu savaşta Gaylan, Sakif kuvvetlerine komutanl?k yaparak galip gelmeye muvaffak oldu. Böylece kabilesi Gaylan sayesinde savaş? kazand?.
  Gaylan bin Seleme, baz? ticaret seferlerinde kervanlar?n idaresini de üstlendi. Bunlardan birisi, o zaman ?ran'?n egemenliği alt?nda bulunan Irak'a doğru idi. Kervanda ünlü Ebu Süfyan da yer almaktayd?. Tüccar ekibini kabul eden ?ran Kisra's? kendileriyle görüştü. Bu görüşmede heyetin sözcülüğünü Gaylan yapt?. Verdiği cevaplar ve kulland?ğ? hikmetli sözlerle dikkat çekti. Bu tav?rlar?yla ayn? zamanda iyi bir diplomat olduğunu da gösterdi. Asl?nda yapt?klar? ticaret seferi izinsiz gerçekleşmişti ve cezaland?r?lmalar? gerekmekteydi. Ancak Gaylan etkili konuşmas? ve sözleriyle Kisra'y? etkileyerek ceza almaktan kurtulmay? sağlad?. Ayr?ca, Kisra'dan kendilerine bir mimar verilmesi ricas?nda bulundu. Gaylan'?n ricas?n? kabul eden ?ran hükümdar? kendileriyle bir mimar yollad?. Bu mimar?n çal?şmalar?yla Taif'te ilk defa olmak üzere bir kale inşa ettirildi. Bu girişimi ve ald?ğ? netice Gaylan'?n gerçekten önemli bir yeteneğe sahip olduğunun göstergesiydi.
  Gaylan'?n iki oğlu kendisinden evvel ?slâmiyet ile şereflenmişlerdi. Kendisi ise, Taif'in 630 y?l?ndaki fethinden sonra Müslüman oldu. Cahiliye devrinin önemli özelliklerinden biri de çok eşlilik olup nerede ise bunun s?n?r? yoktu. Müslüman olan Gaylan'?n da o s?rada on eşi mevcuttu. Oysa ki, ?slâmiyet bu yanl?ş uygulaman?n önünü almak için en fazla ve baz? özel şartlar dahilinde dörde kadar eş almaya izin vermekte idi. Peygamber Efendimiz de (asm), iman eden Gaylan'?n bu kurala ve emre uymas?n? istedi. Peygamber Efendimizin (asm) buyruğu üzerine Gaylan, alt? han?m?n? boşad?.
  ?slâmiyet'i kabul eden Gaylan bin Seleme'den sonra iki çocuğu daha Müslüman oldu. Peygamber Efendimizin vefat?na yak?n bir zamanda iman etmesine rağmen çok önemli ve büyük mucizeleri görüp şahit olma şerefine nail oldu ve bunlar? nakletti. Risâle-i Nur'da, Peygamber Efendimizin önemli mucizelerinden olan, ağaçlar?n emrine itaat edip boyun eğerek mucizeye masadak olmalar? hadisesi üzerinde önemle durulmakta ve bunlardan birkaç örnek verilmektedir. Ağaçlar?n yerlerini terk edip Peygamber Efendimizin yan?na gelmeleri ve buyruklar?n? yerine getirmeleri şeklinde vuku bulan mucizeler Hazreti Ali, ?bn Abbas, ?bn Ömer, ?bn Mesud ve daha bir çok büyük sahabe taraf?ndan nakledilmiş ve bu nakilleri büyük ?slâm âlimleri taraf?ndan kayda geçirilerek, şahitleriyle birlikte günümüze kadar ulaşmalar? sağlanm?şt?r. ?şte bu büyük mucizelere şahit olan ve nakilde bulunan Gaylan'?n nakilcileri aras?nda bulunduğu şu mucize Risâle-i Nur'da da yer alm?şt?r:
  Peygamber Efendimizin cesur komutanlar?ndan biri olan Üsame bin Zeyd diyor ki; "Bir seferde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. Kaza-y? hacet için, hâli, settareli bir yer bulunmuyordu. Ferman etti ki: 'Bir hurma ağac? veya bir taş görüyor musun?' Dedim: 'Evet, var.' Emretti ve dedi: 'Ağaçlara de ki: 'Resulullah?n haceti için birleşiniz.' Ve taşlara da de: 'Duvar gibi toplan?n?z.' Ben gittim, söyledim. Kasem ediyorum ki, ağaçlar birleştiler ve taşlar duvar oldular. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hacetinden sonra yine emretti: 'Ayr?lmalar?n? söyle.' Benim nefsim kabza-i kudretinde olan Zât-? Zülcelâle kasem ederim, ağaçlar ve taşlar ayr?l?p yerlerine gittiler." (Mektubat, 1997, s. 127-128).
  Gaylan bin Seleme'nin yazm?ş olduğu şiirlerinden bir k?sm? zaman?m?za kadar ulaşm?ş ve baz? divan eserlerine nakil yoluyla al?nt?lar? yap?lm?şt?r. "Hamd olsun, ben ne facir elbisesi giydim ne de bir leke ile maskelenirim" mealindeki şiiri örnek gösterilerek, mânevî temizlik ve ahlâk güzelliğine sahip olduğuna hükmedilmiş ve Kur'ân-? Kerim'in, "Elbiseni temiz tut" (Müddesir, 4. âyet) mealindeki âyetine güzel bir örnek teşkil ettiğine hükmedilmiştir. Gaylan Müslüman olduktan sonra Taif'te yaşamaya devam etmiş ve 644 y?l?nda vefat etmiştir.

  Risale-i Nur Enstitüsü
  http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Enstitu&SubSection=EnstituSayfas i&Date=06.01.2006&TextID=1011

  Konu MuhammedSaid tarafından (04.06.07 Saat 23:07 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0