Atık piller insan sağlığına o kadar çok zararlı ki bunu kelimeler ile ifade etmek imkânsız. İçinde barındırdığı Cıva başta olmak üzere Kadmiyum, Kurşun gibi maddeler doğal yaşama ve insana zarar veren ağır metallerdir.

BİZDE SADECE GÖMÜLÜYOR
Biliyor musunuz? Bizim ülkemizde piller sadece gömülerek yok ediliyor. Oysa gelişmiş ülkelerde artık bu pillerin geri dönüşümü yapılıyor. Nüfusun artması, teknolojinin gelişmesine paralel günümüzde bu kirlilik çok daha fazla artış kaydediyor. Sürekli tüketen bir toplum haline geldiğimiz içinde kirlilik hat safhaya varmış durumda. Çevre kirliliğinin en başlıca sebebi atıklardır. Hem de bilinçsizce orta yere saçılan atıklar. Çevre bilinci oluşması daha çok yeni.. Geri dönüşüm şart ve geri dönüşümde atıklar fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra tekrar kullanılmaktadır. Yaptığımız çalışmalar var olan kirliliği ve çevre sorunlarını azaltmak amaçlıdır. Bizde hiçbir konuda geri dönüşüm maalesef yapılmıyor. İki yıldır katı atık ayrıştırması çalışmamızda büyük başarı elde ettik. Ancak görüyoruz ki atık piller konusunda ayrı bir çalışma yapmamız gerekiyor. O yüzden bu çalışmayı başlattık.

BELEDİYELER VE YEREL YÖNETİMLER ACİLEN ATIK PİL KUTULARI OLUŞTURMALIDIR
Çok hızlı bir şekilde özellikle Belediyeler ve yerel yönetimler yurdumuzun her yöresinde atık pillerin toplanması için özel yapılmış atık pil kutuları koymalıdır. Vatandaşlarımızın kişisel gayret ve çabaları boşa çıkmamalıdır. Bu konuda toplumsal bilincin oluşması için yerel yönetimlerin bir an evvel hızla harekete geçip, ilgili birimler oluşturmalı, faaliyete başlamalıdırlar. Ayrıca bu tür çalışmaları yapanlara, kişisel gayret içinde olarak pil toplayanlara yerel yönetimlerin, belediyelerin sahip çıkması gerekmektedir.

ANCAK BİZLER GÖRÜYORUZ Kİ, bu işe başlayan yerel yönetimler belirli müddet sonra bu işten vazgeçmektedirler. Sorduğunuz vakit, ilgi görmüyor demekteler. Oysa ilgi ve alakanın görmesi için yerel yöneticilerin, Sivil toplum kuruluşları, odalar, mesleki teşekküller ve demokratik kitle kuruluşları ve resmi kurum ve kuruluşlar ile el ele vererek çalışma yapmaları lazımdır. Üç beş yere atık pil kutusu koyup pilleri buraya atın deme ile olmuyor, olmaz. Niye pilleri bu kutulara atmalılar, neden onları çöpe atmamalılar, okullarda, ev ve işyerlerine broşürler verilip, afişler asılarak, konferans ve seminerler verilerek halkımız bilgilendirilmelidir. İşin başı Eğitim ve bilgilendirmeden geçer. Bunun için yerel yönetimlerde birimler acilen oluşmalıdır. Bu iş süreklilik arz etmelidir.

BAŞLICA ATIK PİLLER
Atık pil deyince ilk akla gelen ise Radyo çalar pilleri, kalem pil, düğme pili, telefon pili, diz üstü bilgisayar pili, klima kumanda pili, cep telefonu pili, kısacası kablosuz ev aletleri pilleri gelmektedir.

MUSTAFA GÖKTAŞ