+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 15 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 148
Like Tree16Beğeni

Konu: Risale-i Nur'u Okuma ve Anlama Teknikleri

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart Risale-i Nur'u Okuma ve Anlama Teknikleri

  Risale-i Nur'u Okuma ve Anlama Teknikleri-Cemil Tokp?nar


  1. BÖLÜM
  R?SALE-? NUR’U ANLAMADA BAKIŞ AÇIMIZ NE OLMALI?


  1. Risale-i Nur’u anlamada orijinal metnin önemi

  Kim bilir kaç y?ld?r Risale-i Nur okuyorsunuz. Belki çeyrek as?r oldu bu iman hakikatleri hazinesiyle tan?şal?, belki de yar?m as?r. Belki birkaç y?ld?r muhataps?n?z ona, belki de bir ömür vakfettiniz. Bugüne değin b?kmadan usanmadan okudunuz, bu nur çeşmesinden kana kana içtiniz. Kim bilir kaç gece sabahlara kadar okuyup beyninizi çatlat?rcas?na düşündünüz, anlamaya çal?şt?n?z. Nice derslere kat?ld?n?z, nice programlar yapt?n?z.

  Hep daha okumak, daha çok istifade etmek, daha çok anlamak için ç?rp?nd?n?z.
  Y?llar?n?z? bu uğurda harcad?ğ?n?z için, nice yeni tan?yan kimsenin okuyup anlamaya yönelik sorular?yla karş?laşt?n?z. Belki kaç kez, “Anlayam?yorum; bunlar?n sadeleştirilmişi yok mu?” şikâyetlerine şahit oldunuz.

  Belki de ilk okuduğunuz y?llarda siz de benzer s?k?nt?lar? yaşad?n?z, siz de dilinin ağ?r olduğundan yak?nd?n?z. Ama size, “Bunlar orijinal hâliyle okunur, sadeleştirilemez” gerçeği anlat?ld? hep. Bir bir gerekçeleri de s?raland? hakl? olarak. Ve siz ikna oldunuz, nicelerinizi de ikna ettiniz.


  Nas?l bir metot izlesem?


  Belki de Risale-i Nur’u henüz tan?d?n?z, yeni okuyorsunuz. Kim bilir bugüne kadar okul kitaplar?n?n d?ş?nda herhangi bir eserle aran?z iyi olmad?. Ama dünya ve ahiret hayat?n? ?ş?kland?racak, ufkunuzu ayd?nlatacak, sizi iman ve ?slâm’?n sonsuz güzellikleriyle mutlu edecek iman derslerinin ne kadar lüzumlu olduğunu geç de olsa anlad?n?z. Çölde suya hasret kalan bir kimsenin özlemiyle sar?ld?n?z. Geçen y?llar?n ac?s?n? ç?karmak, hiç değilse bundan sonraki zaman?n?z? değerlendirerek doyas?ya okumak ve anlamak istiyorsunuz.

  Ve soruyorsunuz: Hangisinden başlasam, günde kaç sayfa okusam, tam istifade edebilmek için nas?l bir metot izlesem, acaba hakk?yla anlayabilmek için hangi yollardan geçsem?

  Hakl?s?n?z. Geçen y?llar geçmiştir. Hiç değilse bugünü ve geleceği kurtarmal?s?n?z. Ecel ne zaman gelecek, bize verilen süre ne kadard?r, bilmiyoruz. Ömrümüzü ebedîleştirecek iman ve ?slâm hakikatlerini hiç değilse bundan sonra iyi okumak, iyi anlamak ve hayat?n?za rehber yapmak istiyorsunuz.
  Ya da gözünüzü açt?ğ?n?z ortam hep Nurlar?n okunup yaşand?ğ? bir evdi. Küçükken kulağ?n?za hep buram buram iman kokan vecizeler söylendi. Hatta siz bunlar? ezberlediniz. Daha alfabeyi öğrenmeden imanî cümleler ezberleyip, büyüklerinizin takdir dolu bak?şlar? üzerinizdeyken okudunuz. Alk?şland?n?z, ödüllendirildiniz.


  Konu HakanBa tarafından (22.05.07 Saat 20:11 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 2. #2
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  As?rlar geçmiş gibi
  Minik ayaklar?n?z oyun sahalar?ndan önce dersanenin yolunu öğrendi. Okunanlardan bir şey anlasan?z da anlamasan?z da, “Baba beni de götür!” diye yalvard?n?z her akşam.

  Herkes sizi sevdi, görenler baş?n?z? okşad?. Laf olsun diye gitmediniz. Küçük hizmetler de yapt?n?z. Çay tabağ? ve şeker dağ?tt?n?z. Gelenlere kap?y? açt?n?z. Ama sanki as?rlar geçmiş gibi şimdi... Zamanla o nurani iklimden koptunuz. Belki derse gitmeyi, yük kabul etmeye başlad?n?z. Yaz?k ki, “Biliyorum” havas?na kap?ld?ğ?n?z için sonraki gelişmelerden hep mahrum kald?n?z. Evinizde k?rm?z? kapl? kitaplar hep başköşeyi süsledi, ama bir türlü içine girip uçsuz bucaks?z iman ve ilim hazinesinden yararlanamad?n?z. Ancak bir gün içinizde küllenen korlar alevlendi.

  Bir ilkbahar meltemi esti, külleri savurdu ve içinizdeki okuyup öğrenme ateşi tekrar tutuştu. “Hiç değilse bundan sonra...” diye düşündünüz. Öyle ya, zarar?n neresinden dönülse kar değil mi? Hatay? anlay?p düzeltmeye çal?şmak da en büyük erdem değil mi?

  ?yi, ama alt? bin sayfal?k bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur, uçsuz bucaks?z bir deniz gibi karş?n?zda duruyor. Belki içine girmeye cesaret edemiyorsunuz. “Nas?l başlasam, hangi yolu izlesem, ne kadar zaman?m? ay?rsam?” diye tereddütler kemiriyor beyninizi.

  Sistemli bir planla ve şevkle çal?ş?n

  Evet, ister Nurlar? iyi tan?y?n, ister ömrünüzü vakfedin, Risale-i Nur’u okumak ve anlamak önemli bir hedefiniz. Madem beşikten mezara kadar ilim öğrenmekle görevliyiz, elbette ebedi yurdumuza gidinceye kadar okuyup anlaman?n kara sevdal?s? olacağ?z.

  ?şte her halükurda Risale-i Nur’u okuma ve anlama teknikleri konusuna ihtiyac?m?z var. Her zaman bir hedef, bir ideal, bir yöntem peşinde olmal?y?z. Çünkü hedefsiz ve yöntemsiz bir şekilde ne kadar zaman ay?rsan?z, ne kadar çaba sarf etseniz, bir yerde sonuçsuz kalmaya mahkumsunuz.
  Nurlar? okumay? ve anlamay? başarmak, sistemli bir plan çerçevesinde sürekli ve şevkli çal?şmaya bağl?.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:42 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  2. Risale-i Nur’u anlaman?n ölçüsü nedir?


  Acaba “Risale-i Nur’u okumak ve anlamak”tan ne anl?yoruz? Risale-i Nur’u hakk?yla anlayabildiğimizin ölçüsü nedir?

  Hiç şüphesiz bu eserler Kur’an’?n manevî bir tefsiri olduğundan, ?lâhî ve dinî kavramlar? aç?klad?ğ?ndan, onu hakk?yla anlaman?n bir sonu ve s?n?r? olamaz. Ama hiç değilse belirli bir mesafe ald?ğ?m?z? ve mânâs?n? kavrad?ğ?m?z? gösteren baz? ölçüler vard?r. Söz gelişi; alt? bin sayfan?n genelinde hangi konular?n hangi bölümlerde bulunduğunu özet muhtevalar?yla bilmek çok önemlidir. Risalelerde geçen kelime ve terimlerin anlamlar?na vâk?f olmak ciddî bir aşamad?r. Konular aras?nda irtibat kurmak, sentez yapmak, okurken başkas?na aç?klayabilmek de anlama yolunda mühim mesafeler al?nd?ğ?n? gösterir.

  Ancak okuman?n ve anlaman?n ölçüsüne bir de bu eserlerin yazar? olan Bediüzzaman Hazretlerinin gözüyle bakal?m.

  Alim olmak, muhteşem bir hedef


  Lem’alar’da yer alan ?hlâs Risalesinde, “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zaman?n mühim, hakikatli bir âlimi olabilir” ifadesi vard?r.

  Bu, çok ciddî bir iddiad?r. Bir kimsenin bir senede âlim olabilmesi, hedef aç?s?ndan ciddî bir müjde, ancak ödenmesi gereken bedel bak?m?ndan da olağanüstü bir dikkat ve gayret demektir.

  Niçin? Çünkü âlim olmak, çok büyük ve çok muhteşem bir hedeftir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi, “âlimler peygamberlerin vârisleridir,” “bu ümmetin âlimleri ?srailoğullar?n?n peygamberleri gibidir,” “âlim, uykusu bile ibadet olan, yüzüne bakmak bile insana sevap kazand?ran kimsedir.”
  Elbette âlim olman?n da mertebeleri vard?r. Her âlim, bir ?mam-? Gazalî, bir ?mam-? Rabbanî olamaz. Ancak en alt mertebesinin bile çok büyük fazilet ve meziyetleri vard?r.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:43 ) değiştirilmiştir.
  sinemis79 bunu beğendi.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  On y?lda bile Alim olunam?yorsa...


  Ayet ve hadislerde nice faziletleri say?lan âlimlik makam?na ulaşmak için Üstat Hazretlerinin şart?, Risale-i Nur’u bir y?l okumakt?r.
  Risale-i Nur’u değil bir y?l, belki 10 y?ld?r okuyor olabiliriz. Ancak bir türlü âlim olam?yorsak, Üstad?n müjdesi isabetsiz değil, bizim uygulamam?z yanl?ş ya da eks?ktir.

  Evet, âlim olmak, hem de bu zaman?n mühim ve hakikatli bir âlimi olmak için bir y?l okumak yeterlidir. Ancak iki önemli şart daha var: Kabul ederek ve anlayarak okumak.

  Demek, Risale-i Nur’u anlamam?z?n derecesini ölçmede önemli bir kriter budur. Oysa b?rak?n Risale-i Nur’un âlimi olmay?, y?llard?r okumaya çal?şt?ğ? hâlde temel kelime ve terimlerin anlamlar?n? bile bilmeyenimiz olmuştur.
  Birlikte y?llarca risale okuduğumuz bir arkadaş?m?z?n, bir ders esnas?nda, “Yahu ihlâs ne demektir?” sorusuyla karş?laşm?şt?k. Belki de o, bir hazine kadar geniş anlam? olan bu terimin çok derin ve kapsaml? anlam?n? kast ediyordu.

  Her şeye rağmen Risale-i Nur’u anlaman?n ilk basamağ? olan kelime ve terim bilgisinde yeteri kadar mesafe alamad?ğ?m?z bir gerçektir.

  Evet, Risale-i Nur’u çok iyi okumak ve anlamak zorunday?z. Ona her insan muhtaç. Ama biz de muhtac?z ve öncelikli olarak anlamakla sorumlu ve görevli olan biziz. Çünkü y?llard?r elimizde ve tan?yoruz.

  Oysa bu eserleri anlamak bak?m?ndan çok dikkat çekici gerçeklerle yüz yüzeyiz. Nice kitaba zor olduğu için başlayamam?ş?zd?r. Meselâ Mesnevî-i Nuriye, ?şârâtü’l-?’caz ve Muhakemat gibi...

  Sadece bunlar m?? Kader Risalesini, ?kinci Şua’y?, ism-i Hay ve Kayyum’u hakk?yla anlayabiliyor muyuz? B?rak?n onlar?, Küçük Sözler’i hakk?yla anlayabildiğimizden emin miyiz?

  Anlay?p yaşayabilseydik...

  Denizli’de Üstad?n bedeline vefat eden merhum Hasan Feyzi, Alt?nc? Söz için, “Beni benden ald?!” diyor. Onu okuyunca hayran oluyor, sars?l?yor, büyük bir etki alt?nda kal?yor. Bize Küçük Sözler, “kolay anlaş?l?r ve s?radan” gibi geliyor.

  Hiç sanm?yorum. Eğer anlay?p yaşayabilseydik, ferdî hayat?m?zda olağanüstü ink?lâplar olur, ülke ve dünya genelinde de yer yerinden oynard?.

  Elbette anlaman?n dereceleri var ve büsbütün hissesiz kalm?yoruz. Çocuklar bile bir şeyler anl?yor. Üstelik müellifinin iddias?, “okuyan herkesin kabiliyeti ve gayreti nispetinde anlayabileceği” şeklinde. Hatta Üstat Hazretleri, ?bn-i Sina’n?n “Ak?l bu yolda gidemez” dediği haşir meselesini çok kolay ispatlad?ğ?n? yaz?yor, Sad-? Taftazanî’nin bir ciltte anlatt?ğ? kader meselesini iki sayfada çözdüğünü belirtiyor.

  Bunlar gerçekten doğru şeyler. Ancak bir başka doğruyu da yukar?da anlatm?ş olduk.

  Yar?m asr? aşk?n bir zamand?r şifahî (sözlü) bir kültür olarak devam eden Nurlar? okuma ve anlama faaliyetinin sistemli bir şekilde yaz?ya dökülmesi, izahlar? ve şerhlerinin yap?larak Risale-i Nur’u anlama metodolojisinin ortaya konmas? gerekiyor.

  Bu arada, Risale-i Nur’u anlama konusunda s?k s?k sözü edilen dil problemi ve sadeleştirme tart?şmalar? aç?s?ndan da meseleye bakmam?z gerekir.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:44 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Sadeleştirmek çözüm değil
  Bu da ayr?ca ele al?nmas? gereken bir konudur. Ancak risaleleri anlamak için sadece sadeleştirme yolunu düşünmek, anlamay? fazla kolaylaşt?rmaz, üstelik mânây? k?s?rlaşt?r?r. Zaten bir “terimler hazinesi” olan Risale-i Nur’un sadeleştirilmesi de kolay değildir.

  Genelde Kur’anî ve ?slâmî olan terimleri nas?l sadeleştireceksiniz? Söz gelişi, “tesbih, tahmid, tefekkür, arş, haşir, s?rat” gibi terimlerin Türkçesi var m?? Allah’?n isimlerini ve s?fatlar?n? nas?l sadeleştireceksiniz? Bu kelimeleri anlaman?n yolu kesinlikle sadeleştirmek olamaz. Ancak mânâlar?n? öğrenerek anlayabilirsiniz.

  Kelimeleri bilmek yeterli mi?

  Risaleleri anlamada “kelimelere vâk?f olma”n?n önemli bir yeri vard?r mutlaka. Dil probleminin nas?l çözüleceği konusu çok önemli bir meseledir ve mutlaka halledilmesi gerekir. Ancak onu anlamak için kelimeleri bilmek tek baş?na yeterli değildir. Çünkü bu eserler bir lügat değil, bütün ?slâmî ilimleri ihtiva eden imanî bir tefsirdir. Bir kelimenin ilgili olduğu ilme göre hangi anlam? veya anlamlar? taş?d?ğ?n? bilmek şartt?r.

  Meselâ “vacip” kelimesi günlük konuşmada “gerekli” anlam?nda iken, f?k?h ilminde Şafiîlerde “farz,” Hanefîlerde “farzdan daha aşağ? derecede, ama yap?lmas? gereken” mânâs?ndad?r. Ayn? kelime kelâm ilminde Cenab-? Hak için “varl?ğ? mutlak, kesin gerekli ve şart olan” mânâs?nda kullan?l?r. Üstelik verdiğimiz bu anlamlar, çok k?sad?r ve çok daha geniş mânâlar? vard?r.

  Bu misal gibi, her terimin kullan?ld?ğ? ilim dal?na göre çok geniş ve kapsaml? anlamlar? vard?r. Bu anlamlar? tam ve hakk?yla bilmeden Risale-i Nur’u anlamaya yönelik çabalar?m?z eksik ve hatal? olacakt?r
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:45 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 6. #6
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart


  3. Risale-i Nur’u anlamada bütünlük ve denge boyutu
  “Risale-i Nur’u anlamak’tan neyi anlamam?z gerektiği”
  sorusu son derece mühimdir ve meselenin ana merkezini oluşturmaktad?r.

  Burada, “Risale-i Nur’u anlamak” yerine “Bediüzzaman’? anlamak” ifadesini de kullanabiliriz. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’daki hakikatleri kemal mertebede yaşayan bir şahsiyettir. Bir bak?ma Risale-i Nur da, onun yaşad?ğ? ?slam’?n yaz?ya dökülmüş şeklidir. Ona “mücessem bir Risale-i Nur” denebileceği gibi, “şahsi yaşay?ş?n?n, hal ve harekat?n?n yazd?ğ? eserin bir tefsiri olduğu”nu söylemek de mümkündür.

  Risale-i Nur’u anlamaktan kast?m?z sadece kelimelerin karş?l?ğ?n? bilmekten ibadet değildir. Çünkü bir eserin içindeki mevzular? sadece ilim baz?nda anlamak, onun mana ve ehemmiyetini kavramak ve verdiği mesaj? idrak etmek için yeterli değildir.

  Anlamada as?l derinlik
  Elbette bir eseri hakk?yla anlayabilmek için öncelikle bu gereklidir, fakat tek baş?na yeterli değildir. Risale-i Nur’u anlamaktan meram?m?z:
  1. Risale-i Nur’un mahiyetini, hususiyetlerini, meziyetlerini ve üstünlüklerini idrak etmek,
  2. Bu eserleri bir bütün olarak kabul etmek,
  3. Verdiği mesajlardaki irtibatlar? iyi kurmak ve muvazeneyi korumak,
  4. Ortaya konan esaslar?n birini diğerine tercih veya feda etmemek,
  5. Mana ve prensiplerine hakk?yla Ayine olmakt?r.

  Aksi takdirde, işlenen mesaj ve esaslar?n birini ön plana ç?kar?p diğerini ihmal etmek ya da bütün mesajlar? birinin rengiyle boyamak, Risale-i Nur’u anlamak değildir.

  ?şin doğrusu ve istikamet, işlenen konulara müellifinin verdiği k?ymet ve ehemmiyet derecesinde nazar etmek, herhangi bir prensibe onun yüklemediği mana ve fonksiyonu yüklememektir.

  Risale-i Nur’daki meseleler iman, ibadet, ahlak, içtimaiyat, siyaset gibi ana konulara ayr?labilir. Bunlar aras?nda bilhassa imanla ilgili yüzlerce alt bölüm saymak mümkündür.
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:47 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 7. #7
  Dost afranur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  1

  Standart

  s.a.kardeşim Allah razı olsun senden içimdeki bütün soruları sorup cevaplarını vermişsin.ben yeni bir üyeyim.biraz hatta çok geç kalmakla beraber Risale-i nur a başlamak öğrenmek istiyorum,fakat nerden nasıl başlıyacağımı birtürlü bilemiyorum.sanki başımda bi hocam olsa ve bana ödev verse...bugün şunu oku bunu yap diye...selam ve dua ile A.E.O.

 8. #8
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı afranur Nickli Üyeden Alıntı
  s.a.kardeşim Allah raz? olsun senden içimdeki bütün sorular? sorup cevaplar?n? vermişsin.ben yeni bir üyeyim.biraz hatta çok geç kalmakla beraber Risale-i nur a başlamak öğrenmek istiyorum,fakat nerden nas?l başl?yacağ?m? birtürlü bilemiyorum.sanki baş?mda bi hocam olsa ve bana ödev verse...bugün şunu oku bunu yap diye...selam ve dua ile A.E.O.
  Aleykum selam kardeşim. Burdakiler Cemil Tokp?nar'?n Risale-i Nuru Okuma ve Anlama Teknikleri adl? kitab?ndan al?nt?d?r. Yani bana ait değildir. ?nşallah ilerleyen konularda yine bu kitaptan al?nt?lar yaparak sorular?n?za cevap verilecek konulara değinilmiş. Ayr?ca bu linklere de göz atabilirsiniz.

  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=7793

  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=5002
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 01:49 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 9. #9
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Bütününe dengeli bakabilmek
  Risale-i Nur’u anlamak, bunların bütününü idrak etmek, “eserlerde verilen kıymet ve ehemmiyet kadar değer vermek” demektir.

  Bunların biri diğerine tercih edilemeyeceği gibi birbirine mâni de değildir. Mâni gibi algılanması, ancak “dengenin korunamaması”yla açıklanabilir.
  Bu eserlerin muhtevasında akıl, kalp, ruh, his ve nefis arasında mükemmel bir denge vardır. Bunları hakkıyla anlayıp ayna olabilen insanın yaşayışında da aynı denge görülür. Eğer herhangi biri öne çıkıyor veya birisi ihmal ediliyorsa, muhtevadaki muvazene korunamamış demektir.

  İstifade ederken dengeyi koruyan kişi, gövdesi, dalları, yaprakları ve meyveleri ile dengeli ve uyumlu bir ağaç gibidir; dengeyi koruyamayan ise, hormonlu bitki gibi simetriden mahrumdur.

  Bu meselede en güzel ölçü, yine müellifinin koyduğu prensiplerdir. O, icra ettiği hizmetin mahiyet ve hususiyetlerini, kendi meslek ve meşrebini anlatan yüzlerce prensip zikretmiştir. Bütün eserlerine serpiştirilen bu prensipler, Hizmet Rehberi isimli derlemede özetlenmiştir. Buradaki esasları, verilen kıymet ve ehemmiyeti derecesinde kavramak ve uygulamak, Risale-i Nur’u doğru anlamaya vesile olur.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 10. #10
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Anlamada rehber, eserlerin yazarıdır
  Bediüzzaman Hazretleri sadece prensip koymakla kalmamış, onların en güzel uygulayıcısı olmuştur. Dolayısıyla onun yaşayışını bütün yönleriyle bilmek, mesaisini hangi meselelere ayırdığını, hangi hizmetle ne kadar meşgul olduğunu kavramak, Risale-i Nur’u anlamak hususunda en müstakim, en sıhhatli, en kestirme yoldur. Kaynağını onun eserinden ve uygulamasından almayan tespit ve tavırlar ise, gerçeğin özü değil, kabuğudur; esası değil, şekli ve sloganıdır.
  Öz ve esas yerini kabuğa ve slogana bıraktığı zaman iman hizmetinin ruhu gitmiş, kitleleri cezp etmesi gereken koca hareket dar bir alana hapsedilmiş olur.

  Yaptığımız bu çalışma, inşallah Risale-i Nur’u doğru anlamaya ve hakkıyla yaşamaya katkıda bulunur. Hedefimiz, Risale-i Nur’a perde değil, ayna olabilmektir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kuran-ı Kerim’i Okuma ve Anlama
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08.03.13, 15:59
 2. Risale Forum, Risale-i Nur Okuma Kampanyası
  By insirah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 210
  Son Mesaj: 07.10.09, 20:49
 3. Risale-i Nur Okuma Kampanyası
  By Ebu Hasan in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 160
  Son Mesaj: 10.04.08, 08:00
 4. Risale-i Nur'u Okuma ve Anlama Üzerine
  By muhammedyahya in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 08.11.07, 20:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0